referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Rodina - malá sociálna skupina
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 061
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 34m 20s
Pomalé čítanie: 51m 30s
 
Malá sociálna skupina

1. Malá sociálna skupina, jej význam a charakter
Malou sociálnou skupinou nazývame určité množstvo osôb, spojených konkrétnym systémom spoločenských vzťahov, regulovaných spoločenskými inštitúciami, ktorých spájajú spoločné normy a hodnoty, istá súdržnosť a medzi ktorými existuje výmena informácií, zabezpečujúca ich dynamiku.
Malé skupiny by sa dali nazvať aj prvotnými skupinami , pretože v nich vznikajú základné vplyvy, utvárajúce ľudskú osobnosť. Normy, hodnoty, záujmy, ideály a ašpirácie si jednotlivec zvyčajne osvojuje a zvlastňuje prostredníctvom malej skupiny, v ktorej prežíva svoje zospoločenštvenie a získava sociabilitu.
Poznávacím znakom skupiny je pomerná trvanlivosť, malý počet členov a určitá dôvernosť vo vzájomných vzťahoch. Čím bližší sú si jednotlivci v skupine, tým sa aktívnejšie podieľajú na cieľoch skupiny a zároveň na uspokojovaní svojich vlastných individuálnych potrieb. Dôležitou vlastnosťou každej skupiny je deľba rolí medzi jej jednotlivými členmi.
Závislosť jednotlivca na najbližšom ľudskom okolí je zvlášť veľká vtedy, keď spoločenský okruh, v ktorom sa pohybuje, má charakter malej skupiny. Malou skupinou royumieme niekoľkočlenný súbor osôb spojených relatívne trvalým zväzkom na základe určitých spoločenských hodnôt, ktoré sa spolu stýkajú, bezprostredne na seba navzájom pôsobia a pritom sa relatívne uvedomele vydeľujú z okolia.
Malá skupina vyvíja na jednotlivca primeraný vplyv podľa toho, nakoľko je v nej zaangažovaný. Ak je jednotlivec trvale a pevne spojený s danou skupinou, a ak táto skupina na neho vyvíja taký intenzívnu vplyv, že má konštitučný charakter, môžeme hovoriť o prvotnej, čiže primárnej skupine. Je to taká skupina, v ktorej sa zásadným spôsobom formuje myslenie a konanie jedinca. Primárne skupiny sú charakterizované tesným spojením, súčinnosťou a intímnou väzbou(najbližšia rodina). Každý člen skupiny má voči iným členom skupiny vcelku jasne vymedzené postavenie.
Naproti tomu druhotná-sekundárna skupina je organizovaná podľa vonkajšieho cieľa, jej štruktúra má predovšetkým racionálnu povahu a jej členovia nevstupujú do úzkych osobných vzťahov.
Existujú najrozličnejšie motívy , pre ktoré sa ľudia spájajú do malých skupín. V spoločenskej praxi tvoria ľudia spravidla neveľké intímne skupiny buď na ochranu svojich spoločných záujmov, alebo pre dosahovanie spoločných cieľov, alebo pre oboje zároveň.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.