referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Sobota, 15. augusta 2020
Psychoterapia
Dátum pridania: 28.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzka38
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 290
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 22m 30s
Pomalé čítanie: 33m 45s
 

4.výmena rolí: klient zaujme rolu protivníka ® videl sám seba inými očami. 5.zrkadlo: ostatní portrétujú protagonistu v jeho prítomnosti (ten môže komentovať), model skutočnosti, ktorý rozširuje chápanie vlastných reakcií, nový pohľad na svoju situáciu, emočnú korekciu nielen u protagonistu, ale aj u ostatných (skôr v dynam.škole/sociometria = meranie vzťahov v skupine).
Ako ponímajú neurózu behaviorálne psychoterapie (charakterizuj neurózu Wolpeho): behaviorálne terapie založené na teóriách učenia ® vzťah medzi podnetom a reakciou stavia na pozorovateľných faktoch, poruchy správania (najrôznejšie) sú naučenými reakciami, neurotické správanie = naučené ® riadia sa teda experimentálne zistenými zákonmi učenia ® také, ktoré príznak odstránia alebo chýbajúcu reakciu doplnia. K vyliečeniu nevedie zmena v myslení, ale priama zmena v jednaní. Terapeut má za úlohu vhodne usporiadať podmienky. Wolpe - neurotické správanie = návyk neadaptívneho správania získaného učením u fyziologicky normálneho organizmu - zásadný význam pripisuje úzkosti, ktorá je súčasťou situácie, v ktorej sa učím neurotickému správaniu. (Teória recipročnej inhibície ® metóda systematickej desenzit.).
Klasické a operačné podmieňovanie: Klasické- Pavlov, teória podmieneného reflexu, spájal dva podnety - jeden potom vynechal a reakcia bola zhodná ® zvonček - podávanie potravy - vyvolanie slinenia. Operačné- Skinner, nejaký výkon = vie čo robí a prečo, prijatie potravy je viazané určitou aktívnou manipuláciou/operáciou s inštrumentom ® posilnenie reakcie je závislé na uskutočnenie reakcie samej, technika selektívneho posilovania. Akou formou dostaneme z nevedomia do vedomia: 1.asociácie- voľné, viazané (Rogers ich modifikoval), 2.regres- spätné prúdenie libida - návrat k predchádzajúcim štádiám, 3.hypnóza- terapeut určuje tému, na určité slová klient asociuje, 4.sny- všetky nespracované zážitky, konflikty sa premietajú do snov - dôležitý je „centrálny sen“, opakujúci sa, identická téma, 5.chybné výkony- ich interpretácia, podvedomé machnizmy, 6.drogy- alebo holotropné dýchanie, 7.fantázie- umelé, katatívne prežívanie obrazov, voľné predstavy. Čím sa zaoberal Jung: analytická psychológia, asociácie, princíp viery, mystika, bohatý duševný vývoj človeka, dôležitá je jeho typológia, deliaca ľudí na extrovertov a introvertov. 1.metóda asociačného experimentu - prostriedok na odkrývanie nevedomých komplexov, pracoval s viazanými asociáciami. 2.pojem archetyp - najstaršie a typické skúsenosti ľudstva pravzor ľudského jednania, poznania, citov až ľudskej existencie vôbec.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychoterapia 2.9593 4836 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.