referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Nezamestnanosť a jej vplyv na psychiku človeka
Dátum pridania: 16.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mylan
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 141
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 14m 10s
Pomalé čítanie: 21m 15s
 

Je to dané hlavne nutnosťou prispôsobiť sa novým podmienkam, čo súvisí so zmenou životného štýlu, príjmu, ako aj zdravotného stavu.

C) Dôchodcovia: Odchod zo zamestnania má veľmi negatívne psychologické dopady, ale len v prípade nedobrovoľného odchodu. Takto vzniknutá strata zamestnania môže v značnej miere ovplyvniť, alebo dokonca zničiť vzťahy v rodine, hlavne ak sa jedná o prípad, kedy prácu stráca muž. Niektorí jedinci začínajú vyhľadávať viac spoločnosť v rôznych podnikoch, silnejú väzby s predošlými spolupracovníkmi. Čo sa týka žien, je plno takých, ktoré si odchod do dôchodku nemôžu dovoliť. V porovnaní s mužmi sú však ženy odolnejšie voči vysokostresujúcemu faktoru ako je napríklad odchod do dôchodku.

Nezamestnanosť je záťažová, krízová životná situácia, s ktorou sa rôzny jedinci vyrovnávajú rozmanite. Adaptácia závisí od celkovej osobnej a životnej situácie človeka a od jeho osobnosti. V životnej situácii sú najdôležitejšími faktormi celková finančná situácia, miera sociálnej podpory v rodine a širšom sociálnom okolí, dobré fyzické a psychické zdravie uplatniteľnosť vzdelania. Z individuálnych faktorov zohrávajú úlohu vek, pohlavie, odolnosť voči záťaži, pružnosť a aktivita človeka, motivácia k práci a subjektívny význam práce.

Anglický profesor Peter Warr vypracoval podrobný model zaoberajúci sa následkami nezamestnanosti, v ktorom polemizuje s predpokladom, že nezamestnanosť môže byť vo svojich následkoch dobrá aj zlá. Miesto tohto názoru identifikuje 9 bodov, ktoré sú základom zdravého psychického stavu, či už u nezamestnaných, alebo zamestnaných. Patria sem:
1. príležitosť k uplatneniu osobného vplyvu (v rozhodovacích činnostiach)
2. uplatnenie svojich schopností (či už skôr získaných, alebo nových)
3. vymedzenie cieľov a úloh (poskytujú možnosť úspešného sebauplatnenia)
4. rôznorodosť (okolie, ľudia, činnosť a podobne)
5. zaistenie budúcnosti (povolanie, finančná situácia)
6. finančné zaistenie (nedostatok finančných prostriedkov)
7. osobná bezpečnosť
8. príležitosť styku s ostatnými členmi spoločnosti
9. spoločenské postavenie (byť zamestnaný je dôležitým predpokladom pre verejné i súkromné ocenenie. Na nezamestnaných sa často pozerá ako na poznamenaných, sú prehliadaní ostatnými ľuďmi.)


4) VYUŽITIE VOLNÉHO ČASU:
Nezamestnaných má významný vplyv na spoločenský život i na život nezamestnaných jedincov. Neide len o pokles životnej úrovne spojený s poklesom príjmov, ale i hlboké dôsledky nezamestnanosti na ich každodenný život. Nezamestnaní nemajú prácu a dostatok peňazí, ale majú viac ako dosť voľného času. Nezamestnanosť je spojená so zmenami vnímania času.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1) Štikař, Rymeš, Riegel, Hoskovec: Základy psychologie práce a organizace, 2) Stephen E. G. Lea, Roger M. Tarpy, Paul Webley: Psychologie ekonomického chování, 3) Internet
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.