referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Profesiogram
Dátum pridania: 03.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 247
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

(viď základné pracovné povinnosti)

Vzdelanie a kvalifikačné predpoklady
Pracovník by mal mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Mal by ovládať prácu s počítačom (word, exel, elektronická pošta, internet). Mal by mať znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Pracovné skúsenosti (prax)
Predchádzajúce zamestnania, akú prácu pracovník vykonával, prípadne referencie bývalého zamestnávateľa.

Bližšie rozšpecifikované jednotlivé predpoklady

Psychické predpoklady
Vyžaduje sa dobrý psychický stav a bezúhonnosť. (Skúmanie psychických aspektov pracovných aspektov pracovných činností je veľmi dôležité, umožní spoznať, resp. ľahšie odhadnúť zdroj závažnosti psychickej a fyzickej zaťaženosti pracovníka.)

Fyzické predpoklady
Základným predpokladom, rovnako ako pri psychických predpokladoch, je dobrý zdravotný stav (pri nástupe do zamestnania sa vyžaduje vstupná lekárska prehliadka). Doraz sa kladie na celkovú úpravu zovňajška, primerané oblečenie zodpovedajúce protokolu organizácie, na osobnú hygienu, príjemné vystupovanie,...

Komunikačné predpoklady
Pracovník by mal byť dostatočne komunikatívny – mal by zvládať aktívne počúvanie (sledovať celú situáciu). Mal by ovládať bontón.

Osobnostné predpoklady
Vyžadujú sa pozitívne charakterové vlastnosti najmä:
- primerane vystupovať k spolupracovníkom
- primerane vystupovať k nadriadeným
- primerane vystupovať v kontakte s osobami z vonkajšieho prostredia
- mal by mať schopnosť pracovať v kolektíve
- byť lojálny k nadriadeným a organizácii.

3. Fáza – Zhromažďovanie informácií

Metódy výberu pracovníkov
Manažment organizácie spolu s pracovníkmi personálneho oddelenia (podľa potreby aj psychológom) organizácie zabezpečuje vhodné metódy pre danú profesiu.

Systém výberu

Odborné posúdenie spôsobilosti – komplexné posúdenie odborných, psychických, fyziologických predpokladov.

Analýza získaných informácií
Predbežné výsledky na základe dostupných informácií.

Výberový prijímací rozhovor
Vyžaduje si väčšie nároky ako vstupný informatívny rozhovor. Cieľom tohto rozhovoru je získať také informácie o uchádzačovi, ktoré umožnia rozhodnúť o jeho prijatí, resp. neprijatí. Vedie ho výberová komisia na čele s predsedom. Členmi sú interní zamestnanci a jeden člen je prizvaný z praxe. V tomto rozhovore sa získavajú informácie, ktoré sa nedajú zistiť inými metódami. Výhodou výberového rozhovoru je jeho prispôsobivosť podľa jednotlivých potrieb, čo chceme o uchádzačovi zistiť.

Poslednou fázou výberového konania je vyhodnotenie výsledkov a rozhodnutie o prijatí, resp.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.