referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Profesiogram
Dátum pridania: 03.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 247
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

neprijatí
Dôležitá zásada, ktorú treba zachovať je taktné oznámenie o neprijatí uchádzača a na druhej strane uchádzača, ktorého organizácia prijíma včas upovedomiť o prijatí a zároveň o jeho právach a povinnostiach.

Konkrétne metódy pri výbere pracovníkov

Rozhovor
Riadený rozhovor

Praktické preskúšanie
Práca na PC, jazyková zručnosť

Analýza dokumentácie, lekárske posudky, výpis z registra trestov, posudky, odporúčania, referencie


Psychologická expertíza
Je dôležitá najmä v procese poznávania uchádzača, jeho psychických predpokladov. Preto je pri výbere pracovníkov nenahraditeľná prítomnosť špecialistov – psychológov. Správanie človeka je komplexná záležitosť a nemožno ho vysvetliť tak, aby bolo všeobecne použiteľné pre všetkých ľudí.

Prostredie
Práca
-jej organizácia
-pravidlá
-štýl vedenia
-ekonomická situácia
-voľný čas
-odmeny, trest
Osobnosť jednotlivca
Schopnosti a zručnosti
-vnímanie
-postoje
-kapacita zapamätávania
Správanie
Procesy myslenia
-komunikácia
-motorika
-pozornosť
Výstup
Výkonnosť
-krátkodobá
-dlhodobá
-vzťahy s ostatnými

Schematický náčrt slúži ako plán, na základe ktorého špecialista vypracováva testy, ktoré predkladá uchádzačom. Testovanie a diagnostikovanie tvorí významnú súčasť metód postihovania individuálnych rozdielov. Uplatňuje sa pri výbere, rozmiestňovaní pracovníkov. Testy sa dnes používajú rôzne (medicínske, fyziologické, záťažové, biochemické).
Psychologický test je pomôckou psychológa pri poznávaní ľudí. Testy sa najčastejšie delia podľa toho, čo sa nimi meria:
- všeobecné inteligenčné
- testy schopností a nadania
- testy špeciálnych znalostí a výkonnostné
- osobnostné testy.
Hodnota testu rastie s dômyselnosťou jeho zostrojenia, ale aj rozhľadenosťou, znalosťami, dokonca emocionálnou zručnosťou samého psychológa.

ZÁVER

Profesiogram je opis povolania z hľadiska požiadaviek a nárokov, ktoré sa kladú na človeka.
Pracovník, ktorý spĺňa kritériá profesiogramu a je prijatý do zamestnania, absolvuje cyklus školení pre novoprijatých pracovníkov, ktorý pozostáva z viacerých fáz:
- oboznámenie sa s celkovou činnosťou organizácie (spoločenskou funkciou)
- oboznámenie sa s pokynmi, ktoré sú určené výlučne pre výkon funkcie pracovníka
- psychologické školenia (antistresové cvičenia, zvládanie záťažových situácií, komunikácia, správne vystupovanie, ako správne telefonovať, servírovať a pod.)
- oboznámenie sa s etickým kódexom organizácie
- oboznámenie sa s protokolom, ktorý musí pracovník dodržiavať.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.