referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Teórie osobnosti - psychoanalytické, behaviorálne, humanistické
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: smoulinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 921
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Vytvárali ich klinickí psychológovia a psychiatri, kt. sa stretávali s problémami svojich pacientov. Títo sa snažili odhaliť skryté faktory ovplyvňujúce správanie jedinca. Teórie os. rozdeľujeme na:
a) PSYCHOANALYTICKÉ
b) BEHAVIORÁLNE
c) HUMANISTICKÉ


a) PSYCHOANALYTICKÉ – zakladateľom je Sigmund Freud, kt. sa zaoberal štúdiom správania sa človeka, medzi človekom a okolím je vždy napätie.

Človek nie je len racionálna bytosť, jeho konanie je často iracionálne, Ide o inštinkty – nevedomú zložku osobnosti, kt. je skrytá. Človek má svoje túžby, často sa dostáva do konfliktov, ak sú jeho túžby neuspokojené. Ak sa tieto konflikty neriešia, sú potláčané do podvedomia (nevedomia). Tieto vnút. konflikty sú vlastné každému človeku (zdravým aj chorým – narušeným). Ak tieto konflikty dosiahnu veľkú intenzitu, človek stráca schopnosť ich riešiť. Osobnosť človeka tvorí:
ID – zákl. pudy, túžby a snahy, riadi sa prístupom slasti – kojenec
EGO – (ja), je sprostredkovateľom medzi požiadavkami reality a ID. Človek vie regulovať svoje potreby racionálnym spôsobom.ž
SUPEREGO – (nadja), ide o požiadavky okolia, rodičov, morálne zásady, svedomie. Termínom LIBIDO pomenúvame hl. psychickú silu, je často stotožňovaná so sexuálnou energiou. Vývin osobnosti podľa Freuda prechádza niekoľkými etapami a od ich zvládnutia závisí, aká bude osobnosť. 1.) orálna – ide o ústne uspokojovanie v spojitosti s výživou dieťaťa, ak je dieťa v tejto oblasti frustrované, v dospelosti sa prejaví ako: neistota, závislosť, nenásytnosť,
2.) análna – dieťa získava kontrolu nad telesnými funkciami – ak je dieťa frustrované, prejaví sa to v dospelosti vo vlastnostiach ako: sadizmus, túžba po majetku, skúposť
3.) falická – (3.-5. rok života), dieťa priťahuje rodič opačného pohlavia. Obdobie sa skončí vtedy, keď sa dieťa stotožní s rodičom rovnakého pohlavia (oidipovský komplex), neriešenie týchto problémov sa odrazí v zníženej prístupnosti a prispôsobivosti v dospelosti. 4.) latentná – (5. rok – adolescencia), ide o vytváranie istých symbolických aktivít – aj k druhému pohlaviu. 5.) genitálna – finálna etapa, kt. vedie k dospelosti. Freud tvrdil, že najdôležitejšie pre vývin jedinca sú prvé 3 etapy. Ďalší predstavitelia:

Alfred Adler- bol žiakom Freuda, no odkláňal sa od jeho zdôrazňovania uspokojovania potrieb. Podľa neho každý človek má v sebe pocity menejcennosti, ktoré ovplyvňujú vývin a celkové správanie.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.