referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Delikvencia mládeže 20.11.2009 20 230 36 4 619 2.98 1 054 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Šikanovanie 12.11.2009 16 863 28 1 931 2.98 968 slov
Slovenčina Morálne stupne I 6.11.2009 7 599 7 2 366 2.99 925 slov
Slovenčina Morálne stupne II 6.11.2009 16 782 20 2 566 2.98 4 123 slov
Slovenčina Morálne dilemy 6.11.2009 12 010 13 1 659 2.99 611 slov
Slovenčina Morálne medzistupne a podstupne 6.11.2009 6 746 2 1 334 3.00 919 slov
Slovenčina Postoje 22.10.2009 13 623 26 5 061 3.00 1 903 slov
Slovenčina Vývoj postojov 22.10.2009 3 929 8 1 198 2.99 770 slov
Slovenčina Teória odôvodneného konania 22.10.2009 4 976 9 786 3.01 405 slov
Slovenčina Zmena postojov 22.10.2009 11 901 22 4 627 2.97 3 600 slov
Slovenčina Meranie postojov 22.10.2009 6 120 20 7 333 2.98 1 281 slov
Slovenčina Ako motivovať žiaka pre prácu 14.10.2009 5 401 12 980 2.99 970 slov
Slovenčina Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka 14.10.2009 9 115 27 4 896 2.96 2 155 slov
Slovenčina Psychologický rozbor práce v istej profesii 14.10.2009 6 594 9 3 816 2.96 619 slov
Slovenčina Malé sociálne skupiny 14.10.2009 5 716 18 885 2.98 720 slov
Slovenčina Štruktúra a vývin skupiny 14.10.2009 8 732 25 2 961 2.95 2 009 slov
Slovenčina Vývin skupiny 14.10.2009 3 610 21 1 461 2.96 929 slov
Slovenčina Skupinový vplyv 14.10.2009 6 581 9 3 611 2.97 1 114 slov
Slovenčina Deindividuácia 14.10.2009 4 843 4 1 336 2.97 743 slov
Slovenčina Skupinová polarizácia 14.10.2009 5 898 8 1 150 2.98 1 190 slov
Slovenčina Sociálna psychológia 14.10.2009 9 849 48 1 796 2.93 1 091 slov
Slovenčina Sociálna interakcia 14.10.2009 7 529 5 2 255 2.97 2 870 slov
Slovenčina Kultúrne kontexty 14.10.2009 3 059 1 877 2.95 617 slov
Slovenčina Sebachápanie a sebaúcta 14.10.2009 6 397 20 2 869 2.97 1 492 slov
Slovenčina Kultúrne kontexty 14.10.2009 4 275 4 1 673 2.99 1 267 slov
Slovenčina Konverzácia a komunikácia 14.10.2009 7 725 17 2 391 2.95 1 139 slov
Slovenčina Analýza diskusie alebo diskurzu 14.10.2009 2 928 2 844 2.99 683 slov
Slovenčina Funkcie vysvetlenia 14.10.2009 3 160 2 633 2.98 746 slov
Slovenčina Atribučná teória a atribučná chyba 14.10.2009 11 537 4 2 199 3.00 1 470 slov
Slovenčina Autorita majstra odbornej výchovy 9.10.2009 7 864 11 2 703 2.99 1 776 slov
Slovenčina Eriksonova teória vývinu 7.10.2009 7 296 44 8 117 2.99 3 531 slov
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia 7.10.2009 8 297 32 1 667 2.96 1 074 slov
Slovenčina Úvod do vývinu 7.10.2009 2 033 9 872 2.99 687 slov
Slovenčina Piagetova teória vývinu 7.10.2009 5 360 11 1 820 2.99 1 251 slov
Slovenčina Freudova teória vývinu 7.10.2009 9 824 26 10 627 2.99 1 013 slov
Slovenčina Etologický prístup 7.10.2009 5 889 2 2 836 2.99 1 109 slov
Slovenčina Vývin psychiky a periodizácia 7.10.2009 24 581 32 6 209 2.96 5 604 slov
Slovenčina Morálny vývin osobnosti 7.10.2009 11 345 26 3 262 3.00 1 578 slov
Slovenčina Predmet a vývin psychológie práce 7.10.2009 12 486 45 3 460 2.93 2 902 slov
Slovenčina Pracovná činnosť človeka z psychologického hľadiska GYM 7.10.2009 11 555 26 4 897 2.98 1 496 slov
Slovenčina Človek a pracovné prostredie 7.10.2009 19 385 84 6 416 2.97 3 193 slov
Slovenčina Psychologický rozbor pracovného výkonu GYM 7.10.2009 5 383 23 4 588 2.96 2 634 slov
Slovenčina Motivácia k práci 7.10.2009 11 084 54 1 492 2.95 2 266 slov
Slovenčina Psychologické zásady posudzovania ľudí pri práci 7.10.2009 6 287 24 2 076 2.96 1 075 slov
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov I. 1.10.2009 5 619 11 1 339 2.98 738 slov
Slovenčina Faktory tvorivosti 1.10.2009 20 232 28 12 617 2.98 2 300 slov
Slovenčina Inteligencia vo vzťahu k tvorivosti 1.10.2009 6 614 16 2 190 2.98 1 346 slov
Slovenčina Fázy tvorivého procesu 1.10.2009 10 243 15 3 174 3.01 1 798 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.