referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Prostitúcia ako sociálny jav 13.3.2009 13 280 60 3 773 2.99 1 616 slov
Slovenčina Dospievanie GYM 10.7.2007 9 790 41 3 137 2.99 1 334 slov
Slovenčina Šikana 14.2.2007 24 594 252 7 674 2.96 2 268 slov
Slovenčina Mentálna retardácia 24.11.2005 52 705 298 6 975 2.95 943 slov
Slovenčina Psychopatia GYM 20.12.2004 17 661 204 7 904 2.93 604 slov
Slovenčina Metody poznavania osobnosti SOŠ 7.12.2003 23 630 234 2 696 2.97 790 slov
Slovenčina Sex SOŠ 10.1.2003 84 791 653 4 163 2.90 7 331 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogická diagnostika 18.5.2012 10 826 79 3 010 2.94 4 207 slov
Slovenčina Podmienky efektívneho učenia SOŠ 30.11.2002 22 208 256 2 869 2.98 1 842 slov
Slovenčina Kultúrne kontexty 14.10.2009 4 275 4 1 673 2.99 1 267 slov
Slovenčina Predmet psychológia 16.9.2009 2 942 8 1 849 3.00 805 slov
Slovenčina Typológia osobnosti 25.2.2008 77 281 204 22 537 2.95 3 652 slov
Slovenčina Slovník cudzích slov- sociálna práca 1.10.2007 15 110 61 4 560 2.96 762 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 17.8.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Slovenčina City 22.8.2007 7 178 53 5 281 2.97 1 263 slov
Slovenčina Temperament 30.3.2006 39 951 383 8 747 2.96 1 156 slov
Slovenčina Protirečenia v období adolescencie 15.8.2005 7 745 42 1 066 2.97 360 slov
Slovenčina Životný štýl SOŠ 15.5.2004 205 449 1 656 11 755 2.93 1 161 slov
Slovenčina Kde kto sedí, čím je a čím bude SOŠ 3.10.2003 11 204 102 1 778 3.00 1 419 slov
Slovenčina Morálne dimenzie komunikácie SOŠ 30.10.2002 21 013 204 2 879 2.96 1 774 slov
Slovenčina Hendikepované dieťa 7.12.2009 6 607 9 1 266 2.98 434 slov
Slovenčina Etologický prístup 7.10.2009 5 889 2 2 836 2.99 1 109 slov
Slovenčina Craving 10.7.2009 6 016 8 883 2.97 458 slov
Slovenčina Racionalizácia duševnej práce SOŠ 27.7.2007 20 882 36 1 765 2.97 680 slov
Slovenčina Oddych 24.10.2007 13 723 50 6 436 2.99 2 156 slov
Slovenčina City a emócie 6.12.2005 51 155 466 6 075 2.95 1 052 slov
Slovenčina Rodina ako sociologicko-psychologický fenomén 24.3.2005 84 506 1 118 8 198 2.93 2 398 slov
Slovenčina Vývin psychológie ako vedy SOŠ 27.1.2004 18 179 174 1 766 2.96 530 slov
Slovenčina Depresia SOŠ 9.4.2003 13 417 141 926 2.95 339 slov
Slovenčina Etické princípy v komunikácii so zameraním na pravdovravnosť SOŠ 30.11.2002 13 824 105 1 481 2.97 573 slov
Slovenčina Meranie postojov 22.10.2009 6 120 20 7 333 2.98 1 281 slov
Slovenčina Charakter 16.9.2009 3 954 25 890 2.99 657 slov
Slovenčina Sociokultúrna determinácia osobnosti 4.4.2008 21 574 81 10 504 2.99 2 015 slov
Slovenčina Predmet pedagogickej psychológie 25.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Slovenčina drogy GYM 28.4.2008 24 072 73 5 965 2.98 11 264 slov
Slovenčina Negatívne javy v pracovnom procese 6.8.2007 5 848 60 1 299 2.96 543 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Rečová komunikácia 28.9.2005 62 397 536 3 123 2.96 2 875 slov
Slovenčina Prehľad základných psychologických pojmov SOŠ 2.11.2003 25 835 285 2 798 2.95 717 slov
Slovenčina Vzájomné ovplyvňovanie ľudí SOŠ 22.11.2002 12 184 89 1 750 2.98 677 slov
Slovenčina Frustrácia a stres (reakcie na frustráciu, znaky frustračnej situácie) 9.3.2010 14 026 72 3 253 3.00 2 003 slov
Slovenčina Autorita majstra odbornej výchovy 9.10.2009 7 864 11 2 703 2.99 1 776 slov
Slovenčina Choroba a jej charakteristiky 16.7.2009 4 520 10 568 2.99 203 slov
Slovenčina Kriminalita detí a mládeže 23.10.2007 110 960 755 14 070 2.94 3 010 slov
Slovenčina Depresia GYM 11.10.2007 49 040 111 15 359 2.98 3 063 slov
Slovenčina Procesy pamäti 9.1.2006 12 809 115 2 042 2.98 897 slov
Slovenčina Práca s emočnou inteligenciou GYM 3.5.2005 15 095 154 1 960 2.99 1 127 slov
Slovenčina Šikanovanie SOŠ 16.3.2004 35 376 321 1 232 2.98 587 slov
Slovenčina Hodnoty a postoje mladých ľudí SOŠ 5.5.2003 89 414 842 4 806 2.90 1 763 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.