referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Piatok, 27. januára 2023
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Angličtina Watching violent fairy tales is not beneficial for children 24.7.2007 4 793 13 1 217 2.90 1 002 slov
Slovenčina Zdravé sebavedomie 9.11.2006 25 581 196 1 836 2.97 920 slov
Slovenčina Drogy v histórii ľudstva 28.10.2005 48 255 359 4 084 2.94 3 065 slov
Slovenčina Etapy ontogenetického vývinu 15.11.2004 59 879 544 26 842 2.93 2 987 slov
Slovenčina Deindividuácia 14.10.2009 4 843 4 1 336 2.97 743 slov
Slovenčina Vnímanie 8.9.2009 12 251 25 5 169 2.99 2 861 slov
Slovenčina Carl Rogers: Životopis 1.2.2006 14 549 99 4 283 2.97 754 slov
Slovenčina Delikvencia mládeže 20.11.2009 20 230 36 4 619 2.98 1 054 slov
Slovenčina Faktory tvorivosti 1.10.2009 20 232 28 12 617 2.98 2 300 slov
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov II 1.10.2009 11 685 23 4 451 3.00 2 611 slov
Slovenčina Poruchy správania 13.2.2007 21 067 277 5 268 2.98 1 095 slov
Slovenčina Druhy učenia 29.4.2008 41 248 69 14 409 2.99 1 299 slov
Slovenčina Poruchy autistického spektra 8.3.2017 10 316 0 617 2.93 3 514 slov
Slovenčina Funkcie vysvetlenia 14.10.2009 3 160 2 633 2.98 746 slov
Slovenčina Emócie a city 16.9.2009 10 586 44 8 561 3.01 2 431 slov
Slovenčina Systémové myslenie pri rozvoji managementu 22.2.2006 11 825 105 2 677 2.99 1 024 slov
Slovenčina Nízkoprahové kluby pre deti a mládež 7.12.2009 8 377 7 1 897 2.98 546 slov
Slovenčina Integrácia detí s postihnutím v edukačnom procese 7.12.2009 9 610 27 2 627 2.98 774 slov
Slovenčina Predmet a vývin psychológie práce 7.10.2009 12 486 45 3 460 2.93 2 902 slov
Slovenčina Poruchy správania a ich charakteristika 10.7.2009 16 207 32 7 755 2.97 1 567 slov
Slovenčina Pastorácia Rómov na Slovensku 13.6.2008 12 498 45 2 614 2.98 3 321 slov
Slovenčina Rozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života 18.10.2007 18 664 86 4 538 2.97 1 315 slov
Slovenčina Morálne stupne II 6.11.2009 16 782 20 2 566 2.98 4 123 slov
Slovenčina Vývinová psychológia 25.9.2009 17 216 47 6 103 2.96 2 270 slov
Slovenčina Morálka na pracovisku 16.8.2007 40 729 240 4 821 2.97 2 695 slov
Slovenčina Senzomotorika 22.8.2005 36 615 168 13 661 2.95 2 093 slov
Slovenčina Alkoholizmus 6.10.2005 154 590 849 16 016 2.93 8 353 slov
Čeština Základy psychologie 7.10.2004 166 273 888 11 560 2.93 7 838 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 14.4.2010 37 615 124 9 350 2.97 5 123 slov
Slovenčina Psychologický rozbor práce v istej profesii 14.10.2009 6 594 9 3 816 2.96 619 slov
Slovenčina Špecifické poruchy učenia a školských zručností 16.7.2009 32 021 35 7 258 2.94 3 919 slov
Slovenčina Predsudky 11.10.2007 33 825 137 7 708 2.99 1 867 slov
Slovenčina Prenatálny vývin dieťaťa a jeho vplyv na osobnosť 27.7.2006 39 862 227 9 386 2.96 2 415 slov
Slovenčina Drogy 20.11.2009 8 938 35 3 961 3.00 1 265 slov
Slovenčina Determinácia utvárania a vývinu psychiky človeka 25.9.2009 15 043 38 7 906 2.99 1 559 slov
Slovenčina Psychologické účinky pracovného prostredia na výkon pracovníkov 3.8.2007 17 135 154 2 110 2.97 587 slov
Slovenčina Alkoholizmus ako sociálny jav 16.2.2009 11 601 76 5 117 2.97 1 586 slov
Slovenčina Sociálne služby v SR 18.11.2005 90 246 580 4 817 2.94 2 865 slov
Slovenčina Základná charakteristika a rozdiely siekt a cirkvi 1.2.2012 8 237 35 7 765 2.95 4 042 slov
Slovenčina Kultúrne kontexty 14.10.2009 3 059 1 877 2.95 617 slov
Slovenčina Fantázia 8.9.2009 10 279 22 3 094 2.99 2 457 slov
Slovenčina Tvarová psychológia 1.2.2008 20 239 54 9 970 2.99 2 981 slov
Slovenčina Asertivita 2.10.2007 37 688 241 5 546 2.96 1 207 slov
Slovenčina Druhy komunikácie 27.4.2006 90 304 767 14 313 2.96 2 915 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 20.11.2009 14 998 28 3 052 2.94 980 slov
Slovenčina Tvorivý učiteľ 1.10.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Slovenčina Trestná činnosť detí a mládeže 7.12.2009 11 553 75 2 905 2.98 889 slov
Slovenčina Freudova teória vývinu 7.10.2009 9 824 26 10 627 2.99 1 013 slov
Slovenčina Cirkev zjednotenia – Moonova sekta 26.6.2009 27 749 16 4 932 2.98 1 135 slov
Slovenčina Vývoj sociálnej štruktúry v Slovenskej republike 26.7.2007 21 940 73 4 400 3.00 4 492 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.