referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Uspokojovanie psychických, duchovných, a fyzických potrieb človeka INÉ 3.3.2008 19 281 45 2 901 2.98 934 slov
Slovenčina Test osobnosti - príbeh INÉ 19.5.2008 7 673 10 753 2.99 194 slov
Slovenčina Únava a preťaženie 29.4.2008 16 858 52 6 405 2.98 2 228 slov
Slovenčina Vývoj postojov 22.10.2009 3 929 8 1 198 2.99 770 slov
Slovenčina Primárne ľudské potreby 16.9.2009 7 690 16 2 651 3.00 958 slov
Slovenčina Druhy učenia, zákony učenia, klasické teórie učenia 23.8.2007 18 744 80 5 213 2.99 1 181 slov
Slovenčina Vývinová psychológia v podmienkach rodiny 7.3.2006 23 856 443 4 934 2.92 1 125 slov
Slovenčina Špecifické výrinové problémy dospievajúcich 18.7.2005 18 304 105 3 482 2.96 1 493 slov
Slovenčina Kriminalita 7.12.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Slovenčina Piagetova teória vývinu 7.10.2009 5 360 11 1 820 2.99 1 251 slov
Slovenčina Netradičná religiozita 16.12.2009 9 957 10 2 383 2.98 190 slov
Slovenčina Norma a patológia psychického vývinu v detstve 16.7.2009 5 424 8 1 142 2.94 509 slov
Slovenčina Špeciálna pedagogika 11.10.2007 12 815 111 3 373 2.98 1 125 slov
Slovenčina Sociálna zmena 13.12.2005 47 427 267 5 874 2.99 1 082 slov
Slovenčina Pamäť 19.4.2005 20 569 316 1 604 2.97 665 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Základné problémy vývinovej psychológie 25.9.2009 9 006 11 2 634 2.98 2 697 slov
Slovenčina Osobnosť 21.4.2008 50 897 167 27 397 2.98 2 433 slov
Slovenčina IQ verzus EQ 25.1.2005 66 800 682 5 172 2.97 2 865 slov
Slovenčina Etika a génové inžinierstvo 27.10.2010 12 255 28 3 562 2.97 2 297 slov
Slovenčina Vývin skupiny 14.10.2009 3 610 21 1 461 2.96 929 slov
Slovenčina Psychologické metódy 27.8.2009 25 603 46 14 171 2.97 3 321 slov
Slovenčina Aktivačné činitele osobnosti 6.12.2007 14 516 75 3 868 2.98 3 097 slov
Slovenčina Agresivita v rannej adolescencii 13.7.2005 10 836 97 1 488 2.93 363 slov
Slovenčina Gamblerstvo-patologické hráčstvo 20.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Slovenčina Psychológia riadeného učenia 25.9.2009 22 070 31 3 253 2.99 5 108 slov
Slovenčina Komplex menejcennosti 9.11.2006 8 240 101 2 131 2.99 1 782 slov
Slovenčina Defekty správania 5.10.2005 55 430 505 9 775 2.92 1 792 slov
Slovenčina Pedagogická komunikácia 14.2.2007 13 153 139 2 874 2.98 641 slov
Slovenčina Detská mozgová obrna 24.11.2005 58 336 234 4 232 2.94 633 slov
Slovenčina Konverzácia a komunikácia 14.10.2009 7 725 17 2 391 2.95 1 139 slov
Slovenčina Myslenie 16.9.2009 13 302 53 23 360 2.97 2 532 slov
Slovenčina Klasifikácia drog 29.2.2008 16 525 26 3 386 2.99 4 982 slov
Slovenčina Poruchy spánku v detskom veku a dospievaní 31.8.2007 10 785 35 4 035 2.99 1 360 slov
Slovenčina Sociálna percepcia 26.7.2006 13 743 149 1 160 2.96 1 052 slov
Slovenčina Ciele výchovnej dramatiky ako formy zážitkovej výučby 21.7.2005 21 056 74 2 452 2.98 318 slov
Slovenčina Zariadenia výchovnej prevencie 7.12.2009 8 632 14 2 314 2.99 1 033 slov
Slovenčina Učivo 1.10.2009 8 995 5 3 105 2.97 2 454 slov
Slovenčina Tabakizmus ako sociálny jav 13.3.2009 11 497 21 3 305 2.97 1 305 slov
Slovenčina Vývin psychiky a periodizácia 7.10.2009 24 581 32 6 209 2.96 5 604 slov
Slovenčina Recidíva 10.7.2009 3 223 7 930 2.99 619 slov
Slovenčina Stres a jeho príčiny 23.10.2007 16 169 205 1 851 3.00 2 925 slov
Slovenčina Život a práca telesne postihnutej mládeže a ich rodičov v Centre mládeže Radosť 5.4.2005 272 751 1 598 32 213 2.95 20 577 slov
Slovenčina Morálne dilemy 6.11.2009 12 010 13 1 659 2.99 611 slov
Slovenčina Temperament 15.9.2009 7 081 36 5 172 2.98 1 501 slov
Slovenčina Mladšia dospelosť 17.8.2007 17 578 76 5 282 2.98 1 039 slov
Slovenčina Rodina s postihnutým dieťaťom 7.12.2009 9 890 45 5 042 2.97 1 789 slov
Slovenčina Psychická anomália, psychická abnormalita, psychický deficit, psychická deprivácia, retardácia, demencia, regresia, deteriorácia 9.3.2010 12 764 28 4 004 2.98 1 606 slov
Slovenčina Ako motivovať žiaka pre prácu 14.10.2009 5 401 12 980 2.99 970 slov
Slovenčina Poruchy zmyslového a pohybového systému 16.7.2009 5 528 10 3 434 2.98 1 135 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.