referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Piatok, 24. septembra 2021
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Racionalizácia duševnej práce SOŠ 27.7.2007 20 882 36 1 765 2.97 680 slov
Slovenčina Základné formy násilia na deťoch 20.11.2009 8 770 36 3 230 2.95 1 127 slov
Slovenčina Delikvencia mládeže 20.11.2009 20 230 36 4 619 2.98 1 054 slov
Slovenčina Drogy 20.11.2009 8 938 35 3 961 3.00 1 265 slov
Slovenčina Špecifické poruchy učenia a školských zručností 16.7.2009 32 021 35 7 258 2.94 3 919 slov
Slovenčina Základná charakteristika a rozdiely siekt a cirkvi 1.2.2012 8 237 35 7 765 2.95 4 042 slov
Slovenčina Vplyv nezamestnanosti na ľudskú psychiku SOŠ 8.7.2008 8 675 35 1 133 2.98 421 slov
Slovenčina Existenciálna túžba po pravde a toho možné dôsledky 11.1.2006 9 208 35 1 168 2.96 365 slov
Slovenčina Poruchy spánku v detskom veku a dospievaní 31.8.2007 10 785 35 4 035 2.99 1 360 slov
Slovenčina Prevencia šikanovania SOŠ 14.4.2008 8 539 34 1 092 2.98 686 slov
Slovenčina Ontogenéza – časový úsek života jedinca SOŠ 6.11.2007 16 175 34 10 329 2.97 1 128 slov
Slovenčina Sociálny problém 22.12.2009 20 493 34 1 361 2.98 476 slov
Slovenčina Delikvencia 20.11.2009 13 464 34 1 542 2.99 708 slov
Slovenčina Pozornosť 16.9.2009 6 098 34 3 636 2.98 1 069 slov
Slovenčina Komplexy v marketingovej komunikácii 31.8.2007 4 399 34 1 817 3.02 2 009 slov
Slovenčina Teórie osobnosti 25.9.2009 9 362 34 3 711 2.95 2 283 slov
Slovenčina Porfýria 28.9.2005 26 929 34 3 842 2.96 468 slov
Slovenčina Psychoterapia 25.2.2008 19 907 33 2 950 2.96 4 836 slov
Slovenčina Spoločnosť vs. obezita 10.8.2007 5 927 33 2 377 3.03 2 205 slov
Slovenčina Kriminalita 7.12.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Slovenčina Drogová závislosť na tabaku 20.11.2009 15 813 33 5 652 2.99 2 113 slov
Slovenčina Poruchy správania a ich charakteristika 10.7.2009 16 207 32 7 755 2.97 1 567 slov
Slovenčina Vývin psychiky a periodizácia 7.10.2009 24 581 32 6 209 2.96 5 604 slov
Slovenčina Maslow SOŠ 5.12.2007 8 018 32 1 155 2.99 260 slov
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia 7.10.2009 8 297 32 1 667 2.96 1 074 slov
Slovenčina Abstrakty SOŠ 3.9.2002 8 999 32 901 2.94 649 slov
Slovenčina Psychológia riadeného učenia 25.9.2009 22 070 31 3 253 2.99 5 108 slov
Čeština Schizofrenní psychózy SOŠ 30.11.2002 6 987 31 783 3.00 528 slov
Slovenčina Šikanovanie 9.7.2009 9 603 31 1 327 2.96 974 slov
Slovenčina Psychológia chorých a zdravotne oslabených SOŠ 16.5.2008 5 869 30 3 014 2.97 890 slov
Slovenčina Pamäť 4.9.2009 8 533 30 4 208 3.01 1 441 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 20.11.2009 14 998 28 3 052 2.94 980 slov
Slovenčina Etika a génové inžinierstvo 27.10.2010 12 255 28 3 562 2.97 2 297 slov
Slovenčina Psychická anomália, psychická abnormalita, psychický deficit, psychická deprivácia, retardácia, demencia, regresia, deteriorácia 9.3.2010 12 764 28 4 004 2.98 1 606 slov
Slovenčina Schopnosti osobnosti 16.9.2009 13 548 28 8 014 2.98 2 774 slov
Slovenčina Šikanovanie 12.11.2009 16 863 28 1 931 2.98 968 slov
Angličtina Developmental Theories SOŠ 28.10.2002 11 670 28 21 026 2.99 1 177 slov
Slovenčina Faktory tvorivosti 1.10.2009 20 232 28 12 617 2.98 2 300 slov
Slovenčina Integrácia detí s postihnutím v edukačnom procese 7.12.2009 9 610 27 2 627 2.98 774 slov
Slovenčina Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka 14.10.2009 9 115 27 4 896 2.96 2 155 slov
Slovenčina Dougles McGregor 7.12.2006 5 194 27 717 3.01 333 slov
Slovenčina Freudova teória vývinu 7.10.2009 9 824 26 10 627 2.99 1 013 slov
Slovenčina Korekčné cvičenia pre dyslektika 8.11.2007 11 533 26 3 182 2.94 561 slov
Slovenčina Morálny vývin osobnosti 7.10.2009 11 345 26 3 262 3.00 1 578 slov
Slovenčina Klasifikácia drog 29.2.2008 16 525 26 3 386 2.99 4 982 slov
Slovenčina Postoje 22.10.2009 13 623 26 5 061 3.00 1 903 slov
Slovenčina Pracovná činnosť človeka z psychologického hľadiska GYM 7.10.2009 11 555 26 4 897 2.98 1 496 slov
Slovenčina Popisny jazyk miesto hodnotiaceho SOŠ 5.5.2003 6 353 25 1 203 2.95 1 465 slov
Slovenčina Introverzia a extroverzia GYM 10.1.2008 13 337 25 23 932 3.00 827 slov
Slovenčina Štruktúra a vývin skupiny 14.10.2009 8 732 25 2 961 2.95 2 009 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |  9  |   10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.