referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Odborné humanitné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Morálne dimenzie komunikácie SOŠ 30.10.2002 21 013 204 2 879 2.96 1 774 slov
Slovenčina Rečová komunikácia SOŠ 30.10.2002 59 877 799 7 213 2.94 2 889 slov
Angličtina Immanuel Kant biography SOŠ 31.10.2002 8 174 18 1 142 2.98 500 slov
Slovenčina Emócie, city, vyššie city, nálady a afekty SOŠ 2.11.2002 28 434 405 7 790 2.94 657 slov
Slovenčina Medziľudské vzťahy SOŠ 3.11.2002 42 840 524 5 329 2.91 734 slov
Slovenčina Adolescencia SOŠ 3.11.2002 46 558 420 3 242 2.94 1 726 slov
Angličtina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce SOŠ 5.11.2002 13 695 153 855 2.96 247 slov
Slovenčina Zmluvné prostriedky ZOP (zahranično obchodnej politiky) SOŠ 7.11.2002 4 532 12 521 2.98 289 slov
Slovenčina Autonómne prostriedky ZOP (zahranično-obchodnej politiky) SOŠ 7.11.2002 7 133 24 2 252 2.95 375 slov
Slovenčina Druhy obchodných operácií SOŠ 7.11.2002 6 994 22 487 2.97 245 slov
Slovenčina Dodacie podmienky INCOTERMS 2000 SOŠ 7.11.2002 19 119 193 915 2.95 609 slov
Slovenčina Dovozný a vývozný obchodný prípad SOŠ 7.11.2002 9 619 68 915 2.99 665 slov
Slovenčina Taxonómie cieľov vyučovacieho procesu SOŠ 7.11.2002 21 970 87 1 101 2.99 447 slov
Slovenčina Fázy vyučovacieho procesu SOŠ 7.11.2002 23 660 145 1 737 2.95 317 slov
Slovenčina Utváranie pojmov a kognitívny vývin podľa Piageta SOŠ 7.11.2002 32 084 215 7 406 2.92 1 316 slov
Slovenčina Hra a jej úloha v učení SOŠ 7.11.2002 21 634 202 1 344 2.95 747 slov
Slovenčina Kurikulum a typy kurikula SOŠ 7.11.2002 34 884 225 1 573 2.96 431 slov
Slovenčina Elasticita dopytu a ponuky na trhu statkov, utváranie dopytu SOŠ 8.11.2002 38 415 214 16 913 2.96 660 slov
Slovenčina Nedokonalá konkurencia a jej formy SOŠ 8.11.2002 65 954 614 7 160 2.95 826 slov
Slovenčina Ciele vyučovacieho procesu SOŠ 9.11.2002 21 196 146 906 2.96 446 slov
Slovenčina Brainstorming SOŠ 9.11.2002 80 918 726 5 512 2.96 1 280 slov
Slovenčina Platidlá (peniaze) SOŠ 10.11.2002 90 357 570 6 374 2.93 1 980 slov
Slovenčina Aktualizačné vyčovacie metódy - situačná, inscenačná SOŠ 10.11.2002 28 089 151 2 328 2.98 1 008 slov
Slovenčina Tovar a jeho vlastnosti. Trh, dopyt, ponuka, cena. Kapitál a jeho formy v procese výroby SOŠ 10.11.2002 22 526 186 991 2.99 434 slov
Slovenčina Edgar Schein - riadenie rozvoja kariéry SOŠ 10.11.2002 15 376 62 725 2.99 406 slov
Angličtina The History of Money SOŠ 10.11.2002 6 971 89 645 2.98 774 slov
Angličtina The OECD in the Wider World (s prekladom) SOŠ 10.11.2002 15 777 116 1 621 2.97 3 751 slov
Slovenčina Trh a trhový mechanizmus SOŠ 10.11.2002 61 693 731 5 533 2.94 1 062 slov
Slovenčina Vzdelávacie štandardy SOŠ 10.11.2002 32 769 181 7 990 2.96 707 slov
Slovenčina Motivácia matematickej činnosti SOŠ 11.11.2002 13 171 115 2 313 2.95 850 slov
Slovenčina Ján Kollár SOŠ 11.11.2002 48 439 232 2 454 2.96 2 237 slov
Slovenčina Droga verzus mladá generácia SOŠ 11.11.2002 10 673 240 890 2.96 672 slov
Slovenčina Motorický vývin v období dojčaťa SOŠ 11.11.2002 9 810 50 615 2.99 283 slov
Slovenčina Vyučovanie ako výchovno-vzdelávací proces SOŠ 11.11.2002 29 298 241 6 759 2.96 1 067 slov
Slovenčina Hrubý domáci produkt a jeho vývoj na Slovensku po roku 2000. Predpoklady dalšieho vývoja SOŠ 11.11.2002 27 609 288 864 2.97 1 822 slov
Slovenčina Marketing - trh, význam SOŠ 11.11.2002 15 279 129 668 2.98 336 slov
Slovenčina Analýza rizík pri manipulácii s materiálom SOŠ 11.11.2002 43 566 438 2 912 2.96 3 537 slov
Slovenčina Marketingové stratégie - zásady rozmiestnenia tovarov v shopoch čerpacích staníc pohonných hmôt SOŠ 11.11.2002 23 676 234 2 579 2.94 2 380 slov
Slovenčina Proces marketingového auditu SOŠ 14.11.2002 9 256 156 940 2.96 984 slov
Slovenčina Banky SOŠ 14.11.2002 7 048 113 676 2.94 246 slov
Slovenčina Výpočet hrubej mzdy SOŠ 16.11.2002 13 409 93 768 2.98 121 slov
Slovenčina Majetok a zdroje krytia SOŠ 16.11.2002 11 132 52 691 2.98 354 slov
Slovenčina Hranica produkčných možností a efektívnosť ekonomiky SOŠ 16.11.2002 15 143 65 658 3.00 243 slov
Slovenčina Cena SOŠ 16.11.2002 11 661 124 889 2.97 337 slov
Slovenčina Ciele marketingového systému SOŠ 16.11.2002 4 565 30 444 2.96 264 slov
Slovenčina Ekonómia SOŠ 16.11.2002 7 188 52 619 2.96 305 slov
Slovenčina Filozofie marketingového manažmentu (alternatívna koncepcia) SOŠ 16.11.2002 20 737 233 1 630 3.00 1 286 slov
Slovenčina Hospodárska politika a jej základné ciele SOŠ 16.11.2002 13 347 185 678 2.97 769 slov
Slovenčina Implementácia marketingu SOŠ 16.11.2002 7 166 54 874 2.97 879 slov
Slovenčina Marketing - Základné pojmy SOŠ 16.11.2002 13 009 93 756 3.01 645 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.