referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Utorok, 21. septembra 2021
Odborné humanitné - Základná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Čeština Anglosaské právo 9.2.2006 8 421 21 1 024 3.03 487 slov
Čeština Makroekonomická rovnováha a jej poruchy 22.2.2006 9 025 68 2 992 3.00 1 212 slov
Čeština Nezaměstnanost, míra a formy nezaměstnanosti 9.4.2008 8 459 14 2 834 2.97 1 070 slov
Čeština Vývoj peňazí 4.2.2005 16 199 84 2 463 2.99 1 457 slov
Čeština Inflace, příčiny a druhy inflace 9.4.2008 6 091 10 1 206 2.99 789 slov
Čeština Peníze a rovnováha na peněžním trhu 24.4.2006 8 230 19 4 322 2.99 1 494 slov
Čeština Agregátní nabídka, agregátní poptávka a makroekonomická rovnováha 9.4.2008 4 442 12 785 2.99 484 slov
Slovenčina Ekonomický cyklus 8.2.2005 17 670 143 1 700 2.93 404 slov
Slovenčina Xenofón: Životopis 14.10.2005 14 965 47 2 782 2.96 875 slov
Slovenčina Pre učiteľov - Ako si rozumieť so žiakom? 1.2.2008 11 156 19 1 536 2.98 873 slov
Slovenčina Hospodársky význam svetového oceánu 7.11.2007 18 282 24 2 107 2.98 784 slov
Slovenčina Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ 16.4.2008 9 947 16 4 494 2.98 2 168 slov
Slovenčina Podnikanie v obchodných spoločnostiach 17.10.2008 16 396 45 2 599 2.99 3 155 slov
Slovenčina Národnostné hospodárstvo a jeho fungovanie 14.11.2005 6 979 29 518 2.94 166 slov
Slovenčina Svätá omša 7.12.2009 16 830 15 2 699 2.96 860 slov
Slovenčina Zimná besiedka pre mladších žiakov ZŠ 23.11.2007 4 422 12 1 949 2.97 602 slov
Slovenčina Chápanie duše v antickej psychológii 13.5.2005 13 366 80 6 708 2.96 1 882 slov
Slovenčina Firma a podnikanie 8.2.2005 11 279 190 996 2.97 300 slov
Slovenčina Modelovanie a modely vo vede 3.6.2005 8 428 52 1 300 2.97 654 slov
Slovenčina Poznávanie osobnosti žiaka 14.2.2007 14 291 138 7 197 2.96 1 170 slov
Slovenčina Medzinárodné vzťahy 9.8.2007 13 046 101 7 881 2.99 7 478 slov
Slovenčina Európska únia 31.5.2005 19 271 474 2 271 2.94 690 slov
Slovenčina Náklady a ich účtovanie 28.10.2005 9 296 51 651 2.97 237 slov
Slovenčina Friedrich Nietzsche 16.8.2007 31 896 117 4 158 2.96 3 321 slov
Slovenčina Hluchoslepé dieťa 26.8.2005 8 885 40 1 183 2.93 809 slov
Slovenčina Občianstvo človeka 9.12.2004 25 444 185 4 086 2.97 967 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra ZŠ 10.8.2007 5 234 19 1 360 2.98 388 slov
Slovenčina Prijímacie konanie do zamestnania 12.3.2009 4 725 5 1 119 2.99 303 slov
Slovenčina Ekonomika 20.1.2006 61 298 399 2 504 2.95 2 357 slov
Slovenčina Uznanie dlhu 1.8.2007 6 261 6 842 2.96 66 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 3. ročník OA 27.8.2009 7 550 7 3 881 2.98 913 slov
Slovenčina Psychológia 25.6.2008 16 693 55 4 041 2.96 1 876 slov
Slovenčina Ekonómia 31.5.2006 8 348 70 801 2.98 585 slov
Slovenčina Platobný styk 1.12.2004 26 847 162 1 273 2.96 275 slov
Slovenčina Formovanie ekonomickej rovnováhy, rovnovážna cena 8.2.2005 12 246 88 1 454 2.97 330 slov
Slovenčina Umenie-sloboda-obmedzenie 2.11.2005 6 641 54 1 099 2.97 743 slov
Slovenčina Starostlivosť o duševné zdravie človeka 24.7.2007 20 549 76 1 361 2.93 287 slov
Slovenčina Euro 16.10.2007 18 251 203 1 169 2.97 770 slov
Slovenčina Mimoslovná – neverbálna sociálna komunikácia 18.4.2008 13 198 26 2 136 2.97 2 422 slov
Slovenčina Kórejska republika 20.10.2008 18 151 8 2 416 2.99 1 393 slov
Slovenčina Ekonómia a ekonomika 14.11.2005 27 488 65 845 2.94 93 slov
Slovenčina Patristika a scholastika 14.8.2008 22 293 24 6 399 2.99 4 383 slov
Slovenčina Právna náuka 9.12.2005 60 708 219 6 471 2.95 2 496 slov
Slovenčina Deň otvorených dverí v 2. ročníku ZŠ 13.12.2007 4 406 7 1 926 2.98 893 slov
Slovenčina Psychológia 17.1.2005 98 095 703 5 206 2.94 6 969 slov
Slovenčina Stredoeurópske medzivládne organizácie 3.6.2005 26 668 100 5 955 2.95 1 407 slov
Slovenčina Syndróm vyhorenia - pre gymnázium 3.7.2008 26 546 111 4 395 3.00 3 039 slov
Slovenčina Klasická eknómia 15.8.2007 2 278 6 667 2.99 661 slov
Slovenčina Európska únia 11.4.2008 5 808 42 655 3.00 549 slov
Slovenčina Kúpna zmluva 17.2.2005 15 228 166 909 2.95 179 slov
 
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.