referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Nedeľa, 8. decembra 2019
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 18.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: keena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 013
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Po dokončení výstavby majetok odpíše a takto odpísaný majetok odovzdá užívateľovi, kt. ho už neodpisuje.
 Darovaním – bezplatné odovzdanie, pri kt. však môžu vznikať náklady.
 Získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti
 Preradením majetku z osobného užívania do podniku – preradenie osob. majetku na účely podnikania.
 Na základe zmluvy o kúpe najatej veci – tzv. finančný leasing – na základe leasingovej zmluvy sa prenajímateľ a nájomca dohodnú, že po skončení nájmu zostane majetok nájomcovi. Na cene sa tiež dohodnú v leasingovej zmluve. Ide o obstarávanie formou postupných splátok. Oceňovanie majetku: majetok oceňujeme z jednotlivých zložiek majetku
a) obstarávacou cenou
1. HM s výnimkou HM vytvoreného vlastnou činnosťou
2. NM s výnimkou NM vytvoreného vlastnou činnosťou
b) vlastnými nákladmi
HM a NM vytvorený vlastnou činnosťou
c) reprodukčnou obstarávacou cenou
1. majetok v prípade bezprostredného nadobudnutia
2. NM vytvorený vlastnou činnosťou ak sú VN > ROC majetok
3. majetok preradený z osobného užívania do podnikania
4. NM a HM novozistený pri inventarizácii a doteraz v účtovníctve nezachytený

Zníženie ocenenia majetku:
a) trvalé zníženie – prejavuje sa formou odpisovania a vyjadruje sa v oprávkach k DHM a DNM
b) prechodné zníženie – (dočasné) prejavuje sa pri znížení úžitkovej hodnoty DHM a DNM a zachytáva sa pomocou opravných položiek ku majetku

4. Opotrebovanie
- je to proces straty úžitkových vlastností v naturálnej podobe. Predstavuje časť hodnoty odpisovaného DNM a DHM, kt. sa už preniesla do hodnoty výrobku v hodnotovej forme. Časť hodnoty dlhodobého majetku, kt. zodpovedá jeho opotrebeniu, sa prenáša do výkonov podniku. 5. Faktory opotrebovania
1) Fyzické opotrebenie – odpisovaný DNM a DHM stráca úžitkové vlastnosti
a) aktívne – vplyvom používania
b) pasívne – vplyvom fyzického starnutia v období nepoužívania
2) Morálne opotrebenie – opotrebenie vplyvom technického pokroku

6. Faktory na zmiernenie opotrebenia
- údržbou
- opravou (malé, stredné, generálne) => obnova DM odpisovaného

7. Účtovné a daňové odpisy
Odpisy – sú peňažným vyjadrením fyzického a morálneho opotrebenia, ktoré majú nasledovné funkcie:
a) tradičná – vyjadruje prenos opotrebenia a hodnoty
b) moderná – umožňuje odpísať majetok, čo najrýchlejšie
c) nákladová – odpisované náklady zvyšujú ceny vstupov
d) finančná – sú zdrojom financovania odpisovaného DM

 ÚČTOVNÉ ODPISY – vyjadrujú skutočný priebeh opotrebenia a sú predmetom účtovania v účtovníctve.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok 2.9767 1402 slov
Dlhodobý majetok 3.0000 749 slov
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9488 917 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.