referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 18.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: keena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 013
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Ich výška závisí od doby používania alebo sa môže stanoviť vo vzťahu k všetkým použitým výkonom.  DAŇOVÉ ODPISY – slúžia pre účely zistenia základu dane z príjmov. Zo zákona o dani z príjmov vyplýva horný limit, kt. je možné započítať do základu dani z príjmov. Základom pre výpočet je vstupná hodnota, kt. sa môže zvýšiť o technické zhodnotenie => zvýšená vstupná hodnota. 8. Metódy odpisovania
Odpisovanie možno uskutočňovať rovnomerne alebo zrýchlene, podľa rozhodnutia podniku. Rovnomerné odpisovanie a zrýchlené odpisovanie sa označujú ako metódy odpisovania. 9. Evidencia DM
Jednotlivé druhy majetku sa evidujú v operatívnej evidencii a to od zaradenia evidencie až po vyradenie. Evidenčnou jednotkou je inventárny predmet, kt. môže byť jednotlivý predmet (sústruh), súbor zariadení (montážna linka) alebo účelové zariadenie (sklad materiálu). Každý invent. predmet prevzatý do používania musí mať svoje inventárne číslo, kt. má byť uvedené na invent. predmete nezmazateľným spôsobom. Rozlišujeme 2 druhy evidencie:
1. technická – zachytáva druhy strojov, ich počet, techn. stav, technolog. použitie a rozmiestnenie.
2. majetková – vedie sa väčšinou v učtárni, základom je invent. predmet

10. Financovanie DM
Pod pojmom financovanie sa rozumie proces získavania zdrojov pre potreby založenia podniku alebo jeho ďalšej činnosti. Zdroje financovania sa označujú ako kapitál. Zo získaných zdrojov sa zabezpečuje majetok, pomocou ktorého sa uskutočňuje podnikateľská činnosť.
Externé zdroje sú to zdroje, ktoré podnik získa z vonkajšieho okolia (vklady vlastníkov, záväzky, úvery, dotácie)
Interné zdroje sú to zdroje, ktoré podnik používa ako svoje vnútorné (zisk z bežného alebo predchádzajúceho roka)

11. Starostlivosť o DM a jej význam
Cieľom je udržať majetok v prevádzkovo – schopnom stave. Starostlivosť o DM zabezpečujeme: obnovou, údržbou a opravou.
OBNOVA – súhrn činností, kt. odstraňujú následky opotrebovania.
ÚDRŽBA – je to prac. starostlivosť, kt. sa predchádza opotrebovaniu (výmena oleja)
OPRAVA – odstraňujú sa ňou následky opotrebovania a zabezpečujú pôvodné úžitkové vlastnosti. Rozlišujeme: 1. malé opravy (výmena kľučky na dverách)
2. stredné opravy (výmena okien)
3. generálne opravy (prestavba budovy)

12. Vyraďovanie DM
Dlhodobý majetok sa vyraďuje z používania vtedy, keď je opotrebený, už nepotrebný alebo pre iné príčiny. Spôsoby vyradenia:
1) Likvidáciou v dôsledku morálneho alebo fyzického opotrebenia
2) Predajom ak DM už nepotrebujeme
3) Darovaním dobrovoľný bezplatný prevod
4) Bezpl.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok 2.9767 1402 slov
Dlhodobý majetok 3.0000 749 slov
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9488 917 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.