referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Podnik a podnikanie
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 178
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Vzniká dňom zápisu do Obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra
- Obchodný register – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov (www.or.sk): názov, sídlo, predmet podnikania, právna forma podnikania, IČO, .. Vedie ho každý okresný súd pre podniky, ktoré majú sídlo v okruhu jeho pôsobnosti. Zapisujú sa sem všetky PO bez ohľadu na vlastnícke a právne formy. FO sa zapisujú na vlastnú žiadosť alebo podľa osobitného zákona.

- podľa Obchodného zákonníka je podnikateľom:
- osoba zapísaná v Obchodnom registri
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
- FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

- základné znaky podniku
1. právna subjektivita – právo podniku konať vo vlastnom mene. Podnik môže uzatvárať zmluvy s inými subjektami a je tiež zodpovedný za plnenie záväzkov, ktoré súvisia s plnením zmlúv
2. ekonomická samostatnosť – podnik sám rozhoduje o skutočnostiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Štát priamo nezasahuje do činnosti podniku, jeho úlohou je určovať právne normy podnikania, ktorými sa podnik musí riadiť, a vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie. O svojej činnosti rozhoduje podnik sám – o forme podnikania, o sídle, o predmete podnikania, o použití finančných prostriedkov, o partneroch, o rozdelení hospodárskeho výsledku, ...
3. vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu – kapitál sa získava buď z vlastných zdrojov, alebo z úverov

- práva a povinnosti podnikov
- práva
- používať obchodné meno (názov firmy, ktorým sa odlišuje od iných podnikateľov, a pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti; je to zároveň aj povinnosť)
- nadobúdať majetok v neobmedzenom rozsahu
- zamestnávať neobmedzený počet pracovníkov
- povinnosti
- viesť účtovníctvo
- platiť zákonom stanovené dane (FO daň z príjmu FO, PO daň z príjmu PO) a poplatky
- chrániť životné prostredie a dbať, aby činnosť podniku neohrozovala zdravie občanov

- zrušenie a zánik podniku
- zrušenie
- uplynutie doby, na ktorú bol podnik založený
- dosiahnutie cieľa
- dobrovoľné rozhodnutie podnikateľa
- súdne rozhodnutie
- vzájomnou dohodou spoločníkov
- vyhlásením konkurzu
- zánik
- vymazanie z Obchodného registra
- zánik živnostenského oprávnenia

- členenie podnikov:
1.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9312 1637 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9428 2324 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9403 1938 slov
Podnik a podnikanie GYM 3.0019 2177 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9699 320 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9813 810 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.