referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Ekonomika
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 432
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

Pre koho vyrábať: Pre koho sa budú tovary a služby vyrábať (Či sú tovary určené aj na export...)

Ako vyrábať určuje konkurencia (súťaživosť) medzi výrobcami rovnakých tovarov, ktoré hľadajú technologické postupy, čo by im umožnili vyrábať lacnejšie ako vyrábajú iní.

Pre koho vyrábať sa rozhoduje na trhu výrobných činiteľov, kde sa kupujú a predávajú prírodne zdroje, práca a kapitál.

FORMY A PROSTRIEDKY USPOKOJOVANIA POTRIEB

Uspokojovanie potrieb závisí najmä od:

A, dostatku prostriedkov na ich uspokojovanie
B, poradia dôležitosti ich uspokojovania

Väčšinu svojich potrieb ľudia uspokojujú s potrebou (užívaním) statkov a služieb.

STATKY: sú veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človek. Môžu byť výsledkom prírodných procesov (napr. vzduch...) alebo výrobky (napr. chlieb...)

Voľné statky nie sú výsledkom výroby.

Ekonomické (vzácne statky): sú výsledkom hospodárskej činnosti:

Služby: statky, ktoré majú nemateriálny (nehmotný) charakter. Sú to také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby svojim vlastným priebehom (napr. opravárenské služby, služby lekárov, železníc). HOSPODÁRSTVO, HOSPODÁRSKE JEDNOTKY


Ekonomické statky a služby sú výsledkom hospodárskej činnosti na určitom úseku hospodárstva. Hospodárstvom rozumieme tú oblasť cieľavedomej činnosti ľudí, ktorej cieľom je: výroba statkov a služieb.

Hospodárskymi jednotkami, ktoré sa zúčastňujú výrobného procesu sú:

1. podniky, ktoré vyrábajú statky a služby
2. domácnosti, t. j. obyvateľstvo, ktoré tieto statky spotrebúva.

Podnik – taká hospodárska jednotka, ktorej základným cieľom je podnikanie.

Domácnosť – ako hospodárska jednotka sa podieľa najmä na spotrebe statkov a služieb. (Zamestnaný človek si za svoju mzdu za prácu nakúpi napr. potraviny, vzdelanie..., ale môže sa rozhodnúť aj pre založenie súkromnej firmy atď.)


Výroba – pretvárajú sa v nej (transformujú) výrobné vstupy (napr. suroviny materiál, stroje, ľudská práca) Tak aby ich výsledkom boli očakávané výstupy (statky a služby)


Výrobné vstupy 1. prírodné zdroje (pôda, život prostredie energie)
2. práca
3. kapitál

Výrobné výstupy 1. kapitálové statky
2. spotrebné statky

Výrobok – hmotné statky, ktoré sú výsledkom výrobného procesu podniku.

Tovar – všetko to čo podnik ako hospodárska jednotka predáva spotrebiteľovi. Každý výrobok, ktorý sa dostáva na trh sa stáva tovarom.


Výrobné vstupy výroba výrobné výstupy

VÝVOJ A FUNKCIE PEŇAZÍ

Pred vznikom peňazí existovala naturálna výmena v období, ktorej sa vymieňal jeden tovar za hociktorý iný tovar. Prvou formou peňazí v obehovom hospodárstve boli tzn. tovarové peniaze, keď sa vo funkcii všeobecného ekvivalentu objavujú jeden, dva respektíve tri tovary, za ktoré sa všetky ostatné tovary a služby spravidla vymieňajú (kožušiny, dobytok...) Ďalšou formou peňazí boli drahé kovy. (striebro, zlato...) V súčasnosti sa v každej modernej ekonomike vyskytujú tieto tri základné formy peňazí.

1.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.