referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Ekonomika
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 432
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

Týmto rieši trhový mechanizmus ekonomické problémy: čo, ako a pre koho vyrábať:

Cena predstavuje sumu, za ktorú sa nadobúdajú tovary a služby. Ceny v trhovom mechanizme plnia základnú úlohu.

FUNKCIE CENY
1. poskytuje a prenáša informácie o:
- potrebách
- záujmoch, resp. preferenciách
- disponibilných zdrojoch
- výrobných možnostiach

2. podnecuje výrobcov i spotrebiteľov aby:
- používali vo výrobe efektívne výrobné metódy
racionálne využívali disponibilné

3. rozdeľuje dôchodky

DOPYT A KRIVKA DOPYTU

Rozhodnutia spotrebiteľov o kupovanom množstve tovaru v závislosti od jeho ceny tvoria: dopyt po tovare. Grafické znázornenie nazývame krivku dopytu.


Cena – Dopyt ľudí
30 Sk - 35
10 Sk - 200

Dopyt: Rozhodnutia spotrebiteľov o kupovanom množstve tovaru v závislosti od jeho ceny tvoria dopyt po tovare.

PONUKA A KRIVKA PONUKY

Cieľom podniku je dosahovať zisk. Podnik sa preto bude zameriavať na takú produkciu, ktorú bez problémov predám. Je zrejmé, že budem vyrábať a predávať tovary v závislosti od ich cien.
Čím bude cena tovaru vyššia, tým sa bude snažiť vyrobiť a na trhu predať viac výrobkov. Rozhodnutia výrobcov o množstve ponúkaného tovaru v závislosti od jeho ceny tvoria ponuku tovarov.
Grafické znázornenie ponuky predstavuje: krivka ponuky


Cena – Dopyt ľudí
40 Sk - 50
30 Sk - 100
10 Sk - 150

ROVNOVÁHA DOPYTU A PONUKY

Na základe dopytu a ponuky sa na trhu vytvára: rovnovážna cena a rovnovážne množstvo tovaru. Je to taká cena a také množstvo, ktoré vyjadrujú rovnosť dopytu a ponuky. Cena a množstvo tovarov sú pre kupujúcich ako aj pre predávajúcich zhodné.

TRHOVÁ NEROVNOVÁHA

Pre reálnu ekonomiku je skôr príznačné, že dopyt sa nerovná ponuke a vtedy sa prejavý na trhu trhová nerovnováha. TRHOVÁ KONKURENCIA

Podmienkou fungovania trhového mechanizmu t. j. vytvárania dopytu, ponuky a rovnovážny ceny je
Konkurencia
- konkurencia – ide o stretávanie sa rôznych subjektov trhu, kde každý z nich chce realizovať svoje rôzne ekonomike záujmy.
V reálnom hospodárstve sa prejavujú rôzne pojmy: nedokonalej konkurencie. Nedokonalú konkurenciu charakterizuje situácia, keď produkciu vyrába obmedzený počet výrobcov, dokonca len konkurencia sa prejavuje v týchto formách
- monopolistická k.
- oligopol
- absolútny monopol.

PODNIK A JEHO ČINNOSŤ

Podľa úloh, ktoré plnia podniky ako základné hospodárske jednotky v národnom hospodárstve, sa členia na dve skupiny.

Do prvej skupiny patria podniky, ktorý vyrába výrobky, alebo poskytujú služby.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.