referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Pondelok, 9. decembra 2019
Európsky manažment
Dátum pridania: 28.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: schillerer
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 926
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

V roku 1979 bola v rámci ISO (International Organisation for Standardisation – vznikla v roku 1946 v Ženeve) vytvorená pracovná skupina Quality Management and Assurance. V roku 1987 vydala medzinárodné normy radu ISO 9000, slúžiace ako podklad na budovanie a zabezpečovanie európskych systémov kvality v podnikoch. Ich cieľom bolo zaviesť porovnateľnú certifikáciu systému kvality v súvislosti so zodpovednosťou za výrobok. Týmto sa podporila technická harmonizácia predpisov a medzinárodný obchod. S prechodom na voľný obeh tovaru a pracovnej sily v rámci EÚ bolo potrebné zaviesť kritérium na ochranu spotrebiteľa, ktorým je v súčasnosti kvalita výrobku, resp. služby. Normy radu ISO 9000 sú dobrovoľné medzinárodné normy. Týkajú sa manažérstva kvality, systémov kvality a ich prvkov. Normy radu ISO 14000 (Environmentálne manažérstvo kvality) sa týkajú environmentálneho správania sa podnikov, organizácií a operatívneho riadenia vplyvov činnosti, výroby, služieb na životné prostredie.
V súčasnosti sa aplikujú tzv. integrované systémy manažérstva kvality, ktoré zahŕňajú tak systémy kvality, systémy environmentálneho manažérstva kvality, ako i ochrany zdravia pri práci. Ak organizácia, podnik spĺňa tieto normy, môže požiadať o certifikáciu svojho systému kvality. Komplexné manažérstvo kvality je prístup manažmentu organizácie, podniku na kvalitu. Je to procesne orientované riadenie, charakteristický je posun v manažérskych postupoch od prísne hierarchického riadenia k tímovej práci. Jeho základom je ISO 9000. TQM je založené na účasti a zainteresovanosti všetkých pracovníkov. Hlavným cieľom je spokojný zákazník, hovorí sa dokonca o jeho úplnej spokojnosti, nie iba splnení jeho požiadaviek. Zmyslom je dosiahnuť dlhodobý úspech v podnikaní, k čomu je potrebné využiť znalosti a skúsenosti každého pracovníka. Kladie teda na všetkých zamestnancov veľké nároky (potreba neustáleho zdokonaľovania vlastnej práce, rozširovanie vlastných vedomostí a zručností).
Národné a medzinárodné aktivity v oblasti riadenia kvality
Slovenská spoločnosť pre kvalitu vznikla v roku 1991. Okrem iných aktivít vydáva časopis Kvalita, organizuje Európsky týždeň kvality a Svetový deň kvality, organizuje súťaž o Národnú cenu SR za kvalitu, buduje a napĺňa vládou schválený Národný program kvality do roku 2003. V rámci tohto programu vyvíja činnosť 9 pracovných skupín, napríklad školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, absentujú napr. oblasti ako kultúra, verejná správa… postupne však iste prenikne do všetkých oblastí života. Národná cena SR za kvalitu sa udeľuje od roku 1994 v kategóriách: veľké, malé a stredné podniky, výrobky a služby.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Európsky fond pre manažment kvality. http://www.efqm.org, Slovenská spoločnosť pre kvalitu. http://www.sskiinfo.sk., STYK, P. – MATEIDES, A. – KUČERA, M.: Od kontroly cez ISO 9000 k TQM. Bratislava : EPOS 1998. 319 s., Stredisko informácií Slovnaft, a. s.,
Podobné referáty
Európsky manažment SOŠ 2.9824 690 slov
Európsky manažment SOŠ 2.9995 1025 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.