referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Európsky manažment
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kebka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 725
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Viacerí autori tvrdia, že jedine v Nemecku sa podarilo zaviesť spolurozhodovanie pracovníkov, ktoré po určitom experimentovaní našlo svoje miesto a viedlo k „priemyselnej spolupráci kapitálu a práce“. Nemecké hospodárstvo má stále rastúcu krivku a čoraz významnejšie postavenie v Európe. Jeho expanzia na východ sa prejavuje najenergickejšie.
Francúzsky manažment stavia na tradícii. Charakterizovala ju štátna kontrola hospodárstva, čo sa prenieslo aj do podnikov, hlavne štátnych priemyselných, ďalej do organizácií verejnej správy, bankovníctva, poisťovníctva. Autoritatívny štýl vedenia, spojený so silou osobnosti a rozhodnosťou, sa od francúzskych manažérov vyžaduje. Veľké osobnosti ako Ludvík XIV., Napoleon I., generál de Gaulle a ďalší výrazne ovplyvnili dnešnú francúzsku kultúru riadenia.
V južných krajinách (Taliansko, Španielsko a Portugalsko) prejavujú menej pochopenia pre individuálnosť ako v severských krajinách. Panuje tu menšia tolerantnosť k životným a pracovným neistotám. Obľuba hierarchických štruktúr evokuje byrokraciu. Oproti severským krajinám je rozdielny pohľad aj na spoločenský dôraz na prácu a kariéru, účasť žien v manažérskych funkciách, štýl
riadenia, organizačné systémy a vzťah medzi verejným a súkromným sektorom.
Okrem týchto oblastí možno v Európe rozlíšiť osobitosti manažmentu aj v ďalších krajinách:
stredoeurópskych, ukrajinsko-ruských, balkánskych, baltických.

Tomáš Baťa (1876-1932)
Bol prvým podnikateľom vo vtedajšom Československu, ktorý začal uplatňovať a rozvíjať americkú teóriu riadenia. V 20. rokoch položil základy sústave riadenia, ktorá je bežne známa pod názvom Baťova sústava riadenia. Základom celej sústavy bolo rozdelenie podniku na samostatné účtovné jednotky, ktorými boli dielne alebo oddelenia a takisto všetky predajne. Podiely na zisku sa robotníkovi vyplácali iba do určitej časti, spravidla v polovičných sumách, a zvyšok sa zdržiaval na tzv. osobných účtoch. Tieto predstavovali „podiel robotníka na kapitáli závodu“. Baťa tieto zdroje využíval na financovanie rozvoja podniku. Baťa sám o svojom systéme hovoril: „Úlohou, ktorú som si pred seba postavil, nebolo vybudovať podnik, ale formovať ľudí. Baťa kládol veľký dôraz na plánovanie, a to plány polročné, týždenné a denné. Súčasťou každého rozhodnutia bola ekonomická kalkulácia. Výraznú funkciu v riadení mala podľa neho stimulácia pracovníkov, založená na samostatnosti a zodpovednosti. Zavedenie pásovej výroby vyžadovalo plnenie skupinových úloh a dobrú koordináciu práce.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: M. Majtán a kol., Manažment, Sprint, Bratislava 2003, J. Papula a E. Papulová, Manažment pre OA, SPN, Bratislava 1996, Internet
Podobné referáty
Európsky manažment SOŠ 2.9630 1272 slov
Európsky manažment SOŠ 2.9824 690 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.