referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Utorok, 21. septembra 2021
Roly manažéra
Dátum pridania: 06.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: plasma1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 975
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

Typickým príkladom sú: účasť na spoločenskom podujatí, ktoré sa organizuje na počesť dôležitého zákazníka, alebo účasť na ceremoniáli pri príležitosti preberania ocenenia organizácie a pod.
Manažér ako vodca zodpovedá za usmerňovanie a koordináciu činností podriadených pracovníkov v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. Súčasťou tejto manažérskej roly sú viaceré oblasti personálnych činností, ako sú napríklad výber pracovníkov, rozmiestňovanie, odmeňovanie. Ťažisko vodcovskej roly spočíva v komunikácii a motivovaní pracovníkov. Je to veľmi významná rola.
Rola manažéra ako koordinátora zahrňuje činnosti manažéra vo vzťahu k externému prostrediu, to jest k zákazníkom, dodávateľom, vládnym inštitúciám atď. ide o kontakty mimo vertikálnej reťaze príkazov svojim podriadeným. Zjednodušene povedané, manažér ako koordinátor má vytvoriť sieť kontaktov s inštitúciami z externého prostredia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť úspešné fungovanie organizácie.

2.INFORMAČNÉ ROLY

Efektívna manažérska práca vyžaduje kvalitné informácie na rozhodovanie. Preto je v organizácii potrebné zabezpečiť systém toku informácií. Zjednodušene povedané, manažér v tomto systéme predstavuje nervové centrum toku informácií. Skupina informačných rolí manažéra vyjadruje informačný aspekt manažérskej práce. Patria sem tieto roly:
manažér ako pozorovateľ ( MONITOR )
manažér ako informátor ( DISSEMINÁTOR )
manažér ako hovorca )

Manažér ako pozorovateľ vyhľadáva, zhromažďuje a uschováva informácie. Musí neprestajne sledovať vnútorné, ako aj vonkajšie prostredie organizácie, aby mohol identifikovať zmeny, odkryť problémy a príležitosti. Pritom využíva ústne, písomné ale aj vizuálne zdroje informácií. Manažér musí tieto informácie zhodnotiť a rozhodnúť o tom, ktoré informácie, kedy a akým spôsobom môže optimálne využiť pri rozhodovaní.
Manažér v role informátora pôsobí ako rozširovateľ informácií. Jeho úlohou je poskytovať podriadeným také informácie, ktoré nie sú schopní sami získať inak. Je to integrálna súčasť manažérskej práce, ktorá zahrňuje výmenu informácií medzi manažérom a jeho podriadenými, nadriadenými, ako aj ostatnými manažérmi na tom istom stupni manažmentu. Manažér im poskytuje informácie aj vtedy, ak navzájom nemajú rýchly a jednoduchý kontakt.
Manažér ako hovorca sa sústreďuje na výmenu informácií medzi organizáciou a externým prostredím. Manažér ako oficiálny predstaviteľ organizácie poskytuje informácie a stanoviská organizácie pre masovokomunikačné prostriedky, zákazníkov, nadriadené orgány a pod.

3.ROZHODOVACIE ROLY

Rozvoj interpersonálnych vzťahov a práca s informáciami nie je konečný cieľ manažérskej činnosti. Tieto roly sú základným predpokladom na jeho ďalšiu činnosť, to jest rozhodovanie.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Majtán a kolektív – Manažment, TNUNI – Manažment, www.zoznam.sk, www.referaty.sk, www.seznam.cz
Podobné referáty
Roly manažéra SOŠ 2.9562 1323 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.