referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Utorok, 21. septembra 2021
Roly manažéra
Dátum pridania: 06.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: plasma1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 975
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

Skupina rozhodovacích rolí predstavuje jednu z najdôležitejších činností každého manažéra. Do tejto skupiny patria nasledovné roly:
manažér ako podnikateľ ( ENTREPRENEUR )
manažér ako riešiteľ sporov ( DISTURBANCE HANDLER )
manažér ako alokátor zdrojov ( RESOURCE ALLOCATOR )
manažér ako vyjednávač, rokovateľ ( NEGOTIATOR )

Rola manažéra ako podnikateľa spočíva hlavne v rozhodovaní o získavaní a využívaní podnikateľských príležitostí. Je spojená s realizáciou zmien, ktoré sú nevyhnutné v každej organizácii v záujme jej dlhodobého fungovania v meniacom sa vonkajšom prostredí. To znamená, že každý manažér má pracovať tak, aby dokázal reagovať na zmeny. V prípade ich zložitosti a náročnosti je potrebné vypracovať nový projekt.
Rola manažéra ako riešiteľa sporov spočíva v riešení problémov, ktoré v organizácii bežne vznikajú. Manažér zvyčajne nemá priamu zodpovednosť za ich vznik a spôsob riešenia. Podkladom môže byť riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s novým zákonom, štrajkom, bankrotom atď.
Manažér ako alokátor zdrojov. Súčasťou práce manažéra je rozhodovať o spôsobe rozdelenia zdrojov, ktoré má organizácia k dispozícií. Nedostatok a význam jednotlivých zdrojov, či už finančných, ľudských, technologických atď., podčiarkuje dôležitosť tejto rozhodovacej úlohy manažéra. Preto sa touto činnosťou zaoberajú všetky funkcie riadenia, to jest plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie a kontrola. Problémy rozdeľovania zdrojov sú odlišné podľa úrovne organizácie. Na vrcholnej úrovni manažmentu, kde sa riešia strategické otázky organizácie, alokácia zdrojov závisí od jej dlhodobej orientácie. Na strednej úrovni manažmentu sa riešia problémy kratšieho časového dosahu, napr môže ísť o problém výstavby alebo rekonštrukcie výrobného objektu a pod. alokácia zdrojov je dôležitá aj na operačnej úrovni manažmentu, napr pri riešení technických problémov výroby.
Manažér ako vyjednávač. V každej organizácii vzniká celý rad konfliktov a ich príčiny sú veľmi rôznorodé. Úlohou manažéra je riešiť tieto konflikty, pretože v opačnom prípade sa konflikt prehĺbi a môže ohroziť splnenie cieľov organizácie. Manažér má vystupovať v mene organizácie a rokovať s inými organizáciami alebo môže plniť túto úlohu vnútri organizácie ako reprezentant niektorého útvaru a rokovať s inými útvarmi.
V snahe riešiť konflikty, manažér sa stretáva, diskutuje, rokuje a vyjednáva so všetkými účastníkmi s cieľom dosiahnuť vzájomnú dohodu. Preto vyjednávanie a rokovanie sú integrálnou súčasťou práce každého manažéra.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Majtán a kolektív – Manažment, TNUNI – Manažment, www.zoznam.sk, www.referaty.sk, www.seznam.cz
Podobné referáty
Roly manažéra SOŠ 2.9562 1323 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.