Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marketing

Pojem a podstata strategie v marketinguStratégia vo všeobečnosti vyjadruje spôsob výberu alebo kombinácie prostriedkov, ktore majú zabezpečiť dosiahnutie cielov. Každý podnik má vlastnú sústavu cielov.
Ten istý ciel je možný dosiahnuť rôznymi prostriedkami napr.:
- zvýšením kvality výrobku
- znížením cien
- znížením podporových aktivít - REKLAMOU

Stratégia marketingu sa snaží o to , aby boli splnené 2 zakladné ciele :
1. SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA
2. DOSIAHNUTIE VÝHOD V KONKURENČNOM BOJI
Stratégia nie je jednorázová záležitosť, je to neustály proces hladania a učenia sa z chýb konkurencie.


ROZDELENIE STRATÉGIÍ V MARKETINGU


Stratégie možno členiť z rôznych hladísk :
• podľa postavenia na trhu
• podľa oblasti ktorej sa týkajú
• podľa času

STRATÉGIE PODĽA OBLASTI KTOREJ SA TÝKAJÚ :
1. výrobkové stratégie
2. cenové stratégie

1.VÝROBKOVÉ STRATÉGIE : zaoberajú sa všetkými fázami vývoja výrobku a jeho existencie. Na trhu najznámejšie stratégie sú:
PULL (ťahať)
PUSH (tlaciť)

PULL stratégia – je to vlastne stratégia výrobcu, keď obchod nejavý záujem o ponúkané výrobky tak sa výrobca sústredí reklamnou činnosťou na zákazníka a zákazník potom žiada v obchode aby výrobky od výrobcu objednal.

PUSH stratégia – výrobca pôsobí cez obchodných zástupcov na obchody a tie potom tlačia na spotrebitela.

Ďalšie výrobkové stratégie :
1, stratégia diferenciácie produktu : cielom je odlíšiť produkt od produktu, ktorý používa konkurencia

2, stratégia načasovania výrobku : tento proces si vyžaduje, abz bol na trhu najprv NOVÁTOR – ten kto vyskúša nový výrobok a potom PROPAGÁTOR

3, stratégia bzť druhý na trhu – podnik nechá výjsť prvého na trh konkurenta, riziko prenechá jemu a potom keď sa mzšlienka ujme výjde na trh on.2.CENOVÉ STRATÉGIE:

vysoká cena – touto cenou ocení podnik výrobok ak
vie, že existujú zákazníci ktorí si
výrobok aj tak kúpia
strategické ceny nového výrobku 

nízka cena – odradí konkurenciu a podnik si neskôr
zníži náklady na výrobu

stratégia pre cenu výrobku , ktorý už ponúka konkurencia – podnik zníži cenu doplnkových zariadení

stratégia na udržanie ceny výrobku – podnik používa systém rôznych zliav, výrobok je lacnejší však až po jeho predaní

STRATÉGIA ZAMERANÁ NA UDRŽANIE CENY VÝROBKU (ZĽAVA)
Medzi cenové stratégie patria aj ceny taktické
Ide o krátkodobé zmeny v súvislosti so zmenami na trhu.
Taktická zmena neodráža zmeny v kvalite výrobku. Patria tu :

- znížené ceny : slúži na podporu predaja, ak si zákazník kúpi výrobok v ohraničenom čase

- psychologická cena : napr.19,90 Sk zákazník seba presvedčí že 19,90 je menej ako 20,00 Sk

- obvyklá cena – je cena na ktorú si zákazník zvykol a ak ju chce firma zmeniť musí znížiť ponuku a vyvolať tým zvýšený dopyt.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk