referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Podnikova ekonomika
Dátum pridania: 13.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elite
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 714
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
5. podla vlastnictva: sukromne, verejne,hosp.zmiesane podn.
verejne( zasobovanie elektr., plynom, vodou, dopravne hospodarstvo, poistovacie hospodarstvo, informacne a komunikacne hospodarstvo)
6. podla pravnej normy:
- samostatny podnikatel
- obchodne spolocnosti:-osobne a kapitalove
- druzstva

Formulacia cielov:
vlastnici:rozvoj podniku, rast majetku, podiely na zisku, imidz podniku
vrcholovi manazerirozvoj podniku, imidz podniku, ucast na zisku, vysoka techn, uroven, postavenie a prestiz
ostatni zamestnanci:mzda, prac.podmienky,soc.istoty,ucast na zsiku,pracovny postup
stat:danove prijmy, produkcia verejnych statkov, sponzorstvo, ekologicke spravanie sa, etika v podnikani
obec:dane a poplatky, verejne statky, sponzorstvo,zamestnanost
zakaznici:objem a kvalita vyrobkov a skuzieb, ceny,doprava
dodavatelia:stabilne podmienky predaja, objem dodavok,terminy, ceny
veritelia:likvidita podniku,splatky uveru,
konkurenti:obrat podniku a ceny

Hmotny majetok odpisovany: samostatne hnutelne veci, vstupna cena vyssia ako 30.000 Sk A prevadzkovo techn. funkcia dlhsia ako rok
budovy a ine stavby:- okrem prevadzkovych banskych diel a drobnych stavieb na lesnej pode
pestovatelske celky trvalych porastov- s dobou plodnosti dlhsou ako 3 roky
zvierata
iny majetok:- otvarky novych lomov, pieskovni, hlinisk, skladok odpadov, technicke rekultivacie, techn. hodnotenie nehnuteôlnej kult. pamiatky a techn, zhodnotenie prenajateho majetu, techn, zhodnotenie plne odpisaneho hmotneho majetku
Nehmotny majetok: prava priemyselneho vlastnictva, autorske prava, prava pribune autorskemu pravu( softwer), ktorych vstupna je vyssia ako 50.000 sk A prevadzkova techn. funkcia dlhsia ako 1 rok

Ocenovanie:
1. obstaravacou cenou – hmotny majetok s vynimkou hm.
majetku vytvoreneho vlastnou cinnostou, zasoby, podiely na zakl. imani ( cenne papiere, derivaty), pohladavky pri odplatnom nadobudnduti ( pohladavky nadobudnute vkladom do zakl. imania) , nehmotny majetok s vynimkou , kt. nie je vytv. vlastnou cinnostou, zavazky pri ich prevzati
2. vlastnymi nakladmi: - hmotny majetok vytv. vlastnou cinnostou, zasoby vytv. vl. cinnostou, nehm. majetok vytv. vôlastnou cinnostou, prichovky a prirastky zvierat
3. menovitou hodnotou:- Penazne prostriedky a ceniny, pohladavky a zavazky pri ich zniku
4. reprodukcnou obstar, cenou:-majetok v pripade bezodplatneho nadobudnutia (vynimka- okrem prostriedkov ocenenych menovitou hodnotou)
ocenenie nehm. majetku vytvoreneho vl. cinnostou ( ak su naklady vyssie ako reprodukcna obstar. cena)
prichovky a prirastky zvierat vtedy ak nie je mozne zistit vl. naklady
majetok preradeny z os. vlastn. do podnikania ( bez menov. hodnot)
nehm. a hm. majetok novozisteny pri inventarizacii a v uctovnictve nezachytenych
Obstaravacia cena je cena, za kt. sa majetok obstaral a naklady suvisiace s jeho obstraranim
Vlastne naklady- pri zasobach vytv. vlastnou cinnostou su to priame naklady vynalozene na vyrobu, prip. cast nepriamych nakladov
Menovita hodnota- cena pen. prostr. a cenin, alebo suma pohladavok a zavazkov
Reprodukcna obstar. cena-cena majetku v case, ked sa o nom uctuje
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podniková ekonomika SOŠ 3.0153 8056 slov
Podniková ekonomika SOŠ 2.9677 4851 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.