referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Tovaroznalectvo
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivkaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 404
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 31m 40s
Pomalé čítanie: 47m 30s
 
Drevársky priemysel

Drevo patrí k najstarším surovinám, ktoré človek používal na výrobu výrobkov. V súčasnosti sa drevo používa ako stavebný materiál, na výrobu nábytku, športových potrieb, hudobných nástrojov, školských a kancelárskych potrieb. Rastlinný pôvod dreva a jeho bunková štruktúra určujú i vlastnosti dreva, ktoré sú rozdielne pre rôzne druhy stromov. Drevo má výhodné i nevýhodné vlastnosti.

Jednou z výhodných vlastností je ľahká spracovateľnosť a s tým súvisí aj nízka energetická náročnosť. Drevársky priemysel patrí k priemyselným odvetviam, ktoré spotrebúvajú malé množstvo energie. Výhodné vlastnosti: vysoká pevnosť vzhľadom k hmotnosti dreva, dobré tepelno-zvukovo izolačné vlastnosti.
Nevýhodné vlastnosti súvisia s organickým pôvodom dreva: nízka životnosť dreva, zosychanie, horľavosť dreva.

Vlastnosti dreva môžu byť ovplyvnené aj chybami dreva:

1.chyby v stavbe dreva – hrče, oká
2.chyby v tvare kmeňa – krivosť
3.chyby spôsobené poranení – víchrice, potopy
4.chyby spôsobené rastlinnými a živočíšnymi škodcami

Na zlepšenie vlastní a predĺženie životnosti sa používajú rôzne druhy úprav: sušenie, impregnácia (napúšťanie dreva rôznymi chemikáliami), ochrana nátermi, nástrekmi. Malo odpadová technológia – je komplexná technológia, pri ktorej sa spracúvajú všetky časti stromu.

Spôsoby spracovania dreva

1.mechanické spôsoby spracovania dreva
2.chemické spôsoby spracovania dreva

1.mechanické spôsoby spracovania dreva - pílenie, tvárnenie dreva

Piliarska výroba vzhľadom na objem spracúvanej drevnej suroviny je najdôležitejšou zložkou drevárskeho priemyslu. Hlavným produktom sú všetky druhy neopracovaného dreva. Základné obrábacie nástroje sú rôzne druhy píl, bežné sú kotúčové, rámové, pásové.

Piliarska výroba prebieha v postupnosti:

1.delenie výrezu (získavanie základných kusov dreva)
2.omietanie (opracovanie bočných plôch)
3.skracovanie reziva (rezivo – opracované drevo)

Rozdelenie reziva podľa bočného prierezu

1.doskové rezivo - hrubé od 13 – 35 mm, dĺžka 70 – 260 mm
2.fošne - hrubé od 40 – 100 mm, dĺžka 70 – 220 mm
-hranené- obdĺžnikový prierez
-pohranené- bočné steny upravené do oblúkov
3.drobné rezivo - dosky do S = 25 cm2

Tvárnenie dreva

Mechanický spôsob spracovania, pri ktorom sa drevu dodáva potrebný tvar alebo vyššia merná hmotnosť a to tlakom, lisovaním, valcovaním, ohýbaním. Podstata dreva sa tu nemení, ale sa menia jeho mechanické vlastnosti. V praxi sa najviac využíva lisovanie a ohýbanie dreva.

2.chemické spôsoby spracovania dreva

Vyrába sa lepené drevo – aglomerované materiály.

Lepené drevo- vyrába sa v preglejkárskej výrobe, výroba preglejky a latovky. Vyrába sa lepené konštrukčné drevo – mimo závod.
Preglejka- doska vyrábaná z 3 alebo viacerých vrstiev dýh ihličnatého alebo listnatého dreva. Dyha – tenký list dreva hrúbky od 0,1 – 4 mm, hrúbka preglejky od 0,3 – 13 mm. Používajú sa v nábytkárskom priemysle, napr. na výplň dverí.
Laťovka- veľkoplošná doska, ktorej stred tvoria latky narezané na rovnakú hrúbku priložené vedľa seba a zlepené. Vyrábajú sa v hrúbkach od 10 – 45 mm, používajú sa v nábytkárskom priemysle, na obkladanie stien
Lepené konštrukčné drevo- vzniká zlepení 2 al. viacerých vrstiev dosák. Vyrába sa buď zlepovaním dreva na hrúbku alebo nastavovaním dreva na dĺžku. Efektívnosť tejto výroby spočíva v tom, že sa tu môžu využívať aj kratšie dosky a menej hodnotné drevo. Používa sa na výrobu halových konštrukcií.

Výroba aglomerovaných materiálov

Na ich výrobu sa používa menej hodnotné drevo a odpad, ktorý vzniká na pílach: hobliny, piliny, odrezky. Spracúvaná surovina sa najprv musí rozdrviť, potom sa k nej pridávajú prísady, plnivá, na zlepšenie vlastností. Takto získaná zmes sa potom lisuje na vopred vyhriatych lisoch. Týmto spôsobom sa vyrábajú drevovláknité dosky DVD, drevotrieskové dosky DTD. Drevovláknité dosky DVD sa vyrábajú z odpadu, ktorý vzniká na pílach, majú dobré tepelno-zvukovo-izolačné vlastnosti. Používajú sa na obkladanie stien a ako aranžérsky materiál. Drevo trieskové dosky DTD sa vyrábajú z ihličnatých alebo listnatých triesok. Používa sa na výrobu nábytku, obkladanie stien, obkladanie stropovo, podlahy, priečky.

Výroba drevoviny a celulózy

Drevo tvoria 3 základné zložky:

1.celulóza
2.hemicelulózy
3.lignín

Celulóza- polysacharidy základná stavebná látka všetkých rastlinných buniek
Hemicelulózy- polysacharidy, ktoré majú v zákl. jednotke 5 – 6 atómov uhlíka, na rozdiel od celulózy sú už vo vode dobre rozpustné
Lignín- stmeľuje jednotlivé celulózové vlákna dreva a tým dodáva drevu pevnosť a tuhosť

Drevovina a celulóza sa používajú na výrobu papiera.

Drevovina- vláknitá látka, ktorá vzniká mechanickým oddeľovaním vlákien z povrchu dreva, ktoré je zbavené kôry. Používa sa na výrobu hrubšieho baliaceho papiera a na výrobu lepenky.

Celulóza sa vyrába 3 spôsobmi:

1. sulfitový spôsob
2. sulfátový spôsob
3. nátronový spôsob

Výroba papiera

Papier je produkt vyrobený splsťovaním celulóznych vlákien. Vláknitá papierenská surovina (celulóza, drevovina, odpadový papier) sa najprv mieša s vodou a potom sa ďalej spracováva v holendroch. Holendre – betónové vane, v streda sa nachádza otáčajúci sa valec s nožmi, ktorý rozvalcujú surovinu. Vzniká kašovitá látka papierovina → pridávajú sa rôzne plnivá (kaolín, baryt, krieda, mastenec) zapĺňajú póry medzi jednotlivými vláknami, znižujú priesvitnosť papiera a celkovo upravujú jeho povrch. Aby sa na papieri nerozpíjal atrament musí sa glejiť. Do papieroviny sa pridávajú kolofónia alebo živičné mydlo. Negleje sa pijavý alebo filtračný papier. Podľa potreby sa do papieroviny pridávajú aj farbivá. Takto upravená papierovina sa ďalej spracováva na papierenskom stroji.

Papierenský stroj:

Sitová časť
Lisovacia časť
Sušiaca časť

Sitová časť - Tvorí ju drôtené sito, ktoré je v neustálom pohybe. Na drôtenom site sa papierovina ukladá, splsťuje a súčasne z nej odkvapkáva prebytočná voda
Lisovacia časť - Tvoria ju 2 proti sebe sa pohybujúce valce pomedzi ktoré prechádza mokrý pás papiera a tlakom sa z neho odstraňuje ešte ďalšia voda
Sušiaca časť - Tvorí sústava parou vykurovaných valcov pomedzi ktoré prechádza pás papiera, ktorý sa úplne vysuší. Podľa požiadaviek odberateľa sa papier môže hladiť aj na špeciálnych valcovitých strojoch kalandre.

Najjemnejšie druhy papiera sa vyrábajú z celulózy a handroviny. Hrubší baliaci papier sa vyrába z drevoviny a z odpadového papiera.

Rozdelenie papiera podľa účelu použitia

1.tlačový papier- novinový, ilustračný
2.písací a grafický papier- kancelársky, kresliaci, rozmnožovací, rysovací
3.obalový papier- baliaci a vrecový
4.pre elektrotechniku- káblový, elektroizolačný
5.technický a priemyselný- cigaretový, filtračný
6.ušľachtené- kopírovací, milimetrový, kriedový, parafínový

Základné podmienky balenia a skladovania výrobkov z papierov

Spoločným znakom surovín a materiálov na výrobu papiera je ich veľká citlivosť, ktorá pri nesprávnom skladovaní, preprave, balení a tiež pri ich nesprávnej manipulácii môže viesť k poškodeniu týchto výrobkov. Pri balení týchto výrobkov je potrebné na obal dať manipulačné znaky: vlhkosť škodí, chrániť pred vlhkom, pozor sklo.

Na papier nepriaznivo pôsobí priame slnečné žiarenie. Tieto výrobky blednú a strácajú svoju sýtu farbu. V skladovacích priestoroch je potrebné vytvoriť podmienky, ktorých tovar bude chránený pred slnečným žiarením. Okná musia byť chránené: rolety, žalúzie, okenice, závesy, farebné sklo (červená, žltá) alebo výrobky z papiera skladovať v uzavretých regáloch.

Medzi ďalšie nepriaznivé vplyvy patrí: nevhodná teplota a nevhodná vlhkosť vzduchu. Vo veľmi suchom prostredí papier vysýcha, krehne. Vo vlhkom prostredí navĺhajú okraje papiera a papier zväčšuje svoj objem. V skladoch musia byť zabudované teplomery a vlhkomery a denne sa musí merať teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Vlhkosť vzduchu možno regulovať pravidelným vetraním a vhodne riadeným vykurovaním.

Papier je potrebné skladovať do určitých výšok, aby sa spodné vrstvy papiera tlakom nedeformovali. Papier je potrebné chrániť pred nepriaznivými biologickými vplyvmi napr. Pred plesňami. Papier, ktorý sa používa na balenie potrební je potrebné chrániť pred cudzími výparmi, chrániť pred hlodavcami. V skladoch musia byť predpisy proti požiarnej ochrane, vhodné hasiace prístroje, musí byť dostatočný zdroj vody.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Tovaroznalectvo SOŠ 2.8996 451 slov
Tovaroznalectvo SOŠ 2.9734 172 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.