Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodný list

SES – SERVIS, s. r. o., Továrenská 210, 935 28 Tlmače

Kozmex de Miclén, a. s.
Nábrežný rad 23
934 12 Levice

Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo         Vybavuje/linka          Tlmače
37/Ca/24. 01. 2004                  96/Ka               Kalanin/695               13. 02. 2004


Vec: Svetelná reklama

Na základe Vašej ponuky zo dňa 24. 01. 2004, v ktorej ponúkate vyhotovenie svetelnej reklamnej tabule, zaujímame nasledujúce stanovisko:
-pozmeňujeme rozmery svetelnej tabule na 3,5 x 2 m, ako aj dodaciu lehotu na 10 dní od prevzatia objednávky
Veríme, že i v ďalších obchodných vzťahoch sa naša spolupráca bude rozvíjať.

S pozdravom

                                                                Ondrej Kalanin
                                                                vedúci dielne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk