referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 20.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucifuk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
6. selekčná funkcia
- podporovať rozvoj perspektívnych a životaschopných podnikov a urýchľovať zánik neperspektívnych
7. funkcia ochrany investorov
- zabezpečenie proti riziku prostredníctvom poisťovní, ale aj rôznych iných mechanizmov
8. politická funkcia
- jedným zo subjektov FT je aj štát a FT je jedným z kanálov, pomocou kt. štát realizuje
hospodársku a menovú politiku štátu.

Členenie finančného trhu
1. z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov
a, peňažný - trh krátkodobých úverov
- trh krátkodobých cenných papierov
b, kapitálový - trh strednodobých a dlhodobých úverov
- trh strednodobých a dlhodobých cenných papierov
2. z vecného hľadiska
a, úverový
b, trh cenných papierov
c, trh derivátov
d, devízový trh
e, trh drahých kovov
f, poistný trh

3. a, primárny trh - kde sa predávajú nové CP, kt. sa predávajú prvýkrát
b, sekundárny trh - trh so staršími CP, s kt. sa už obchodovalo
4. a, osobný trh - priame obchodovanie predávajúceho a kupujúceho
b, anonymný trh - cez sprostredkovateľa - bankové
- burzové
- mimoburzové
5. v rámci FT možno vyčleniť nasledujúce trhy, kt. majú vlastnú štruktúru
a, peňažný trh
b, kapitálový trh
c, devízový trh
d, trh drahých kovov
e, trh poistný

Peňažný trh
- obchoduje sa tu vo veľkom s krátkodobými finančnými nástrojmi
- finančné prostriedky, kt. sa získavajú na FT slúžia na krytie prevádzkových potrieb
- podnikatelia tu získavajú prostriedky, napr. na výplatu miezd, na nákup zásob
- banky na PT upravujú svoju likviditu v súlade so zákonnými predpismi
- obyvateľstvo si požičiava na peňažnom trhu prostriedky na nákup spotrebných predmetov
- subjekty peňažného trhu: banky

veľký investor
podniky
medzinárodné a národné inštitúcie
obyvateľstvo
- nástroje peňažného trhu: krátkodobé úvery (splatné do 1 roka)
krátkodobé cenné papiere
pokladničné poukážky štátu a bánk
depozitné vkladové certifikáty
- pre nástroje PT je charakteristický vysoký stupeň likvidity, nízke riziko, ale aj nízke zisky
- cenou na peňažnom trhu je úrok (cena cien)
- podľa úroku sa oceňujú všetky kurzy CP, cena pôdy, hypotekárne úvery aj devízové kurzy
- výška úroku je výsledkom medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitále, ale aj dôsledkom
monetárnej politiky centrálnej banky
- cieľom monetárnej politiky centrálnej baky je zabezpečenie peňažnej rovnováhy, kt. je
základom stability celej ekonomiky
- nominálna úroková miera - úr. miera v % z veľkosti požičaného peňažného kapitálu
- reálna úroková miera - upravená o infláciu a zdanenie
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9674 3468 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.