referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 20.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucifuk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
- členenie peňažného trhu:
1. trh krátkodobých úverov: bankové úvery - kontokorentný
- eskontný
- lombardný
- krátkodobá pôžička
obchodné úvery a zmenky
faktoring
2. trh krátkodobých CP: bankovo organizovaný trh (obchod medzi bankami)
neorganizovaný trh
3. peňažný trh sa člení ešte: v užšom chápaní je to len obchodovanie s CP, kt. sa predávajú
a kupujú na voľnom trhu
v širšom chápaní sú v šetky pôžičky uskutočňované cestou bánk

Kapitálový trh
- trhom strednodobého a dlhodobého kapitálu a slúži hlavne na financovanie investícií
- subjekty kapitálového trhu: podniky
banky
poisťovne
penzíjné fondy
investičné spoločnosti
organizácia verejného sektora (školstvo,...)
medzinárodné a nadnárodné inštitúcie
Subjekty kapitálového trhu môžu vystupovať v pozícií:
eminenta - získavajú peňažné prostriedky tým, že vydávajú CP
investora - investujú dočasne voľné prostriedky
- nástroje kapitálového trhu: strednodobé a dlhodobé úvery
strednodobé a dlhodobé CP

forfaiting a leasing
- cenou na kapitálovom trhu sú kurzy CP, ceny predkupných práv a obcií
- členenie kapitálového trhu:
1. podľa spôsobu získavania peňažných prostriedkov
a, trh strednodobých a dlhodobých úverov
b, trh cenných papierov
c, trh osobitných foriem financovania
2. primárny trh - novovydané cenné papiere
sekundárny trh - staršie cenné papiere
3. trh, kde vzniká záväzok (trh obligácií, hypotekárne zálohové listy)
trh, kde vzniká nárok na spoluvlastníctvo majetku spoločnosti (trh akcií, podielových
listov)
4. z časového hľadiska kapitálové trhy členíme:
a, promptné - kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzatvorenia obchodu, max.
však do 3 dní
b, terminované trhy - dodacia lehota je 1 - 6 mesiacov od uzatvorenia kontraktu
(futures)
c, opčné trhy - je to obchodovanie s opciami (prednostné právo na kúpu alebo predaj
určitého množstva CP za stanovenú cenu v určitom období)
5. Z teritoriálneho hľadiska:
a, národné
b, medzinárodné
c, zahraničné
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9674 3468 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.