referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Pondelok, 1. marca 2021
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: GobLiN
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 433
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 17m 50s
Pomalé čítanie: 26m 45s
 

Určuje ich kombináciu.
Základné zložky podniku: pracoviská, dielňa, prevádzka, závod, podnik
Vyskytujú sa varianty vertikálneho členenia (podľa počtu a druhov organizovania)
1 jednostupňová org štruktúra vedúci ––> pracovník
2 dvojstupňová – podnik sa delí na dielne al prevádzky: vedúci –>dielne–>pracovník
3 trojstupňová – podnik sa delí na prevádzky, ktoré sa skladajú z dielní alebo závodov
4 štvorstupňová – podnik–> závod–>prevádzka–>dielne
5 viacstupňové
Čím menší počet stupňov, tým efektívnejší spôsob riadenia a nižšie náklady nariadiaci aparát.
Faktory ovplyvňujúce vertikálnu členitosť
- veľkosť organizácie
- územná koncentrácia
- rovnosť vyrábanej produkcie
- typ výroby
- uplatnenie výpočtovej a informačnej techniky
- miera centralizácie
- schopnosti a záujmy riadiacich pracovníkov
Nie je možné zvládnuť ľub. počtu podriadených každý si vyžaduje určitý čas. Podľa počtu podriadených hovoríme o úzkom al. širokom rozpätí riadenia. Je veľmi obtiažne určiť optimálny počet podriadených. Pri určení optimálneho počtu podriadených sa využíva empíria a analytika. Faktory ovplyvňujúce počet podriadených
- charaktery práce podriaden. a nadriadených
- plánovitosť vykonávania práce
- jednoznačnosť a trvácnosť rozdeľovania úloh a povinnosti
- deľba rozhodovacej právomoci
- priestorové rozmiestnenie podriadených
- komunikačné prostriedky
- technické vybavenie práce
- potreby čas na riadenie
- schopnosť a osobnostné vlastnosti vedúceho
- veľkosť a rast organizácie
Departmentizácia
- rozdelenie organizácie na útvary
- zoskupovanie čiastkových úloh a priraďovanie org. jednotkám
- druh činnosti –> hľadisko departmen.
- výrobok –> hl. hľadisko departmen.
- miesto, územie
- odberatelia, dodávatelia
Modely org. členenia
1 funkcionálny model –> ide o rovnorodé činnosti a rôzne subjekty (zoskupujú sa tu rovnaké al. príbuzné subjekty: riaditeľ–> vývoj; nákup; výroba; odbyt
2 výrobkový model – v každom útvare sú rovnaké výrobkové úlohy
3 teritoriálny
4 odberateľský – členený podľa odberateľov. Najčastejšie typy – funkc.; objektový al. divizionálny
Funkcionálna org. štruktúra
– uplatňuje sa v malých podnikoch, vo veľkých iba ak majú vybudovanú stabilnú stratégiu
Výhody funkcionálnej organizačnej štruktúry
- dôsledná deľba práce podľa činnosti
- jednotnosť riadenia príslušnej funkcie
- možnosti unifikácie prác
- obmedzenie duplicity prác
- účelné využitie odborníkov
- pomerne nízke režijné náklady
Nevýhody funkcionálnej organizačnej štruktúry
- prílišná centralizácia rozhodod.
- dlhá komunikačná cesta
- nedochádza k výchove osobnosti
Objektová organiz. štruktúra
uplatňuje sa vo všetkých podnikoch, kde sa vyrába viac výrobkov al. kde sú jednotky teritoriálne rozdelené
organizácia sa primárne člení podľa objektov (výrobky, služby). Podľa objektov vznikajú tak relatívne uzavreté organizačné celky.
Výhody ojekt. org. štrukt.:
- nezávislosť objektových útvarov
- decentralizácia rozhodovania
- pružnejšie reakcie na zmeny
- lepšia výchova vedúcich pracovníkov
- lepšie možnosti koncepčného riešenia úloh
Nevýhody ojekt. org.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.