referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Streda, 3. marca 2021
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: GobLiN
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 433
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 17m 50s
Pomalé čítanie: 26m 45s
 

štruk.:
- problémy so zvládnutím komplexnosti riadenia
- zvyšuje sa rozsah administratívnych prác
- zvyšuje sa počet pracovníkov
- zvyšujú sa náklady na riadiaci separát
.uprednostňovanie lokálnych záujmov pred celkovými.
Deľba rozhodovacej právomoci
Súvisia s ňou rôzne javy –> decentralizácia> oddelenie niečoho, rozloženie na viacero miest;–> centralizácia –> sústredenie niečoho na jedno centro
Obe pojmy môžeme chápať ako výsledok org. štruk. alebo ako proces. Obe majú predmet aj nositeľov predmetu. Vlastnosť org. štruktúry je prijímať rozhodnutia na jednotlivých častiach, úrovniach
Absolútna centralizácia – (absolútna suverenita) autokratické riadenie
Absolútna decentralizácia (absencia právomoci najvyšších autorít)
Pri centralizácii sa sústreďuje právomoc do vrcholov TOP manažmentu. Pri decentralizácii sa rozkladá rozhodovacia právomoc od vrcholového až po najnižší stupeň riadenia. Poznáme centralizovaný a decentralizovaný typ org. štruktúry. Centralizačný typ je to vrcholové vedenie tzv. že okrem strategických otázok rozhoduje vrcholové riadenie aj o perspektívnych
Pri decentraliz. type org. štruktúry dochádza k rozšíreniu počtu osôb, kt. prijímajú rozhodnutia
Posudzovanie miery decentralizácie a centralizácie – posudzujeme podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych hľadísk, koncentrácie právomoci a podľa hĺbky delegovania
Kvalita je určená druhom právomoci a jej významom.
Kvantita je určená rozsahom práv (do akej výšky môžu podpisovať zmluvy)
Výhody centralizácie:
- jednotná a dôsledná koordinácia celku
- lepšie presadzovanie spoločných cieľov a záujmov
- vymedzenie duplicity jednotlivých funkcií
- lepšie využitie kvalifikovaných pracovníkov
- nižšie náklady z hľadiska využitia týchto pracovníkov
Nevýhody centralizácie:
- obmedzená možnosť získania informácií
- veľká časová náročnosť pri získavaní informácií
- sťažené rýchle a konkrétne rozhodnutie
- problémy pri prijímaní a odovzdávaní rozhodnutí
- potreba väčšieho množstva podrobnejších informácií
- na výstupe je potrebné spracovať podrobnejšie plány, predpisy, rozhodnutia
vyššie náklady na rozhodovanie a riadenie
- dochádza k brzdeniu iniciatívy podriadených
- zvyšuje sa birokratívna činnosť
- nízka dynamika a prispôsobivosť práce
Výhody decentralizácie
- odbremenenie vrcholového riadenia od perspektívnych úloh
- úspora času vrcholového riadenia
- nízke prepojenie subjektu rozhodovania s riešeným problémom
- významné rozhodnutia sú kvalifikovanejšie
a kvalitnejšie
- dochádza k zblíženiu miest, kde sa rozhodnutia prijímajú a vydávajú
- zvyšuje sa objem informácií znižujú sa komunikačné cesty
- lepší rozvoj schopnosti manažérov na nižšom stupni riadenia
Nevýhody decentralizácie
- nebezpečenstvo veľkého rozhodovania rozhodov.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.