referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: GobLiN
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 433
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 17m 50s
Pomalé čítanie: 26m 45s
 

-právomocí a nezávislosť pracovníkov
- možnosť narušenia komunikácie a racionálnych vzťahov
- môže sa stať, že vnútorné jednotky sa nepodriadia požiadavkám vrcholového riadenia
- vznikajú ťažkosti z kontrolou a usmerňovaním decentralizovaných jednotiek
- dochádza k optimalizácií jednotlivých podsystémov na úkor celej organizácie
- obava z možnosti prijímania chybných rozhodnutí
- väčšie množstvo riadiacich pracovníkov a vyššie náklady na riadiaci aparát
Predpokladom efektívneho fungovania org. je optimálna kombinácia centralizácie a decentralizácie právomocí. Cieľom je, aby rozhodnutie bolo rýchle a bolo čo najbližšie k zdrojom. Pri riešení centralizácie a decentral. Vychádzame z princípu zosúladenia úloh resp. funkcie podľa ich právomocí a zodpovednosti. S central. a decentral. Rozhodovania súvisí
– delegovanie: nielen prenášanie úloh zodpovednosti ale aj právomoci. Zodpovednosť a právomoc musia byť v rovnováhe. Delegovanie je nevyhnutné pre bežné operatívne problémy. Centralizácia je nevyhnutná pri zachovávaní organizácií ako celku. Rozhodnutie v centrálnych štruktúrach je v strategických otázkach.
Spôsob a miera centalizácie a decentralizácie rozhod. právomocí závisia od:
- vonkajších faktorov (podmienky okolia; vonkajšie sily –> štát, hosp. systém, vlastníctvo)
- vnútorných faktorov
–objektívne (zrelosť organizácie, char. Základné činnosti) – subjektívne (kvalifikácia, filozofia riadení odbytu)
Veľkosť vplyvu je rôznorodá a je závislá od konkrétnych podmienok v ktorej sa podnik nacháda.
Organizačná štruktúra:
1. typ – liniová organizačná štruktúra
2. typ – funkčná org. štruktúra
3. typ - kombinovaná org. štruktúra
Liniová org. štruktúra
je najstaršia (vojenská)
sú tam len liniové útvary
riadiace funkcie sú sústredené v rolách liniov vedúcich a špecialistov úloh. Základom je podriadenosť nižších útvarov jednému nadriadenému. Absolutistický spôsob prac. Skupín
stáva sa brzdou rozvoja organizácie
Funkčná org. štruktúra
zakladá sa na diferenciácii odborných funkcií riadenia, na riadení objektu riadenia niekoľkými pracovníkmi podľa ich špecifikácií. Pracovník je podriadený viacerým. Uplatňuje sa tu deľba a špecializácia práce. Je tu vyššia kvalifikovanosť riadenia.
Kombinovaná org. štruktúra
liniovo-funkčný typ org. štruktúry
hl. orgánom je liniovoštátna org. štruktúra. Liniovým vedúcim napomáha štáb, ktorý sa zkladá z útvarov. Sú tam odborníci, ktorí pripravujú kvalifikovaných rozhod. pre vedúceho. Štáby majú iba informačnú úlohu nie prikazovaciu.
Je to možné uplatniť špecializáciu a odbornosť v riadení
Je tu vymedzenie rozdelenia právomoci
Pri zväčšení štábneho aparátu sú štáby záťažou pre L.V.
Štáb môže byť: osobný; generálny; špecializovaný alebo účelový;
Osobný štáb – jeden prac. al > ktorý pomáhajú vedúcemu (sekretárka, vodič)
Generálny štáb – má odborných poradcov L.V., pri úlohách, kt.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.