referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: GobLiN
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 433
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 17m 50s
Pomalé čítanie: 26m 45s
 

Vedúci má moc ale nie právomoc – má schopnosti zabezpečiť niečo ale nie právo donútiť, aby to urobili.S právomocou a mocou súvisia rozdiely vyplyvajúce z formálneho a nefomálneho vedenia.
Formálny vedúci: má legislatívnu moc a plní úlohy v rámci organiz. štruktúry.
Neformálny vedúci: je bez legitívnej moci a plní neoficiálne ciele, ktoré môžu a nemusia slúžiť záujmu organizácie. Pojem manažér a vedúci nie sú synonymá. Manažér je teda osoba frontálne uznávaná v organizačnej štruktúre a vykonáva aj funkciu vedenia ľudí. Každý manažér je vedúci, ale nie každý vedúci je manažér.
Základné identifikácie manažérov: cez jeho črty resp. vlastnosti
A fyzické (vek, váha, výška)
B jeho príprava (výchova, vzdelanie)
C inteligencia
D špecifické osobnostné vlastnosti (agresivita, ostražitosť, rozhodnosť, ...)
E vzťah k úloham (zodpovednosť, vytrvalosť)
F sociálne črty (prestíž, taktnosť, diplomacia)
Nedostatky identifikácie prístupu založeného na týchto črtách viedli k výskumu správania sa manažérov
Správanie sa manažéra
a správanie voči úlohám a osobám efektívny sú tí, ktorí sú orientovaní na osoby majú ľudskejší prístup
b podľa štýlu vedenia ľudí
Prvý štýl využívania právomocí – a v tom vznikli 3 štýly
1 autokratický (podľa vedúcich)
2 demokratický (podľa väčšiny)
3 liberálny (voľnosť konania podriadených)
Druhý štýl podľa systému vedenia ľudí: má 4 skupiny
1 exploatačno – autoritatívny (vedenie málo dôveruje podriadeným)
2 benevolentne – autoritatívny systém vedenia ľudí (ide tu o delegovanosť právomocí podriadeným)
3 konzultatívny (je daná čiastočná dôvera podriadeným)
4 particitatívno - skupinový (úplná alebo veľká dôvera podriadených).
c na báze matice
Teórie zaoberajúce sa situáciami.
Vedenie ľudí je ovplyvňované aj situáciou. Prvá teória zaoberajúca sa situáciou je: Premenné správanie – v popredí je sila osobnosti podriadených a situačne sily (určité hodnoty, charakter problému). Druhá teória je teória efektívneho riadenia: dimenzia pozičných úloh. Ďalšia teória je vzťah cesta-cieľ: je viac motivačne akceptovaná
Zlúčením predchádzajúcich identifikačných znakov manažéra vznikol integrovaný model vedenia ľudí. Efektívnosť riadenia závisí od sit. Podm. a kt. sa vedenie nachádza. Odstraňuje konfliktnosť
Osobné kvality manažérov spočívajú :
1 uvedomenie si vplyvu na podriadených
2 vedia komunikovať s podriadenými
3 manažér rozumie sebe, podriadeným a situáciám.
Komunikácia je prostriedok pomocou kt. sa ľudia v org. spájajú na dosiahnutie spol. cieľov.
Podmienky komunikácie:
1 musia byť dvaja
2 existencia informácie
3 zabezpečený prenos informácie
Komunikácia má funkciu:
A informačnú
B motivačnú
C kontrólnu
D emotívnu
Môže byť externá a interná
Hl.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.