referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Vzdelávanie pracovníkov
Dátum pridania: 20.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hp2409
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 443
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

Rozvoj pracovníkov

Vzdelávanie pracovníkov by sa malo zabezpečiť nielen z hľadiska súčasných podnikových potrieb. Rozvoj pracovníkov predpokladá zvládnuť aj také vedomosti a zručnosti, ktoré ich pripravia na plnenie úloh v budúcnosti. Takéto vzdelávanie sa orientuje najmä na kariéru pracovníkov.

Pod pracovnou kariérou rozumieme rozvojovú postupnosť zamestnaní, ktoré človek vykonáva v priebehu svojho života. Rozvoj kariéry je výsledkom vzájomného pôsobenia toho, čo si volí pracovník v súlade so svojimi osobnými cieľmi, a možnosťami, ktoré mu ponúka podnik. V rozvoji pracovnej kariéry sa využíva povýšenie pracovníko ako jedna z foriem ich rozmiestňovania v podniku. Cieľom je optimálne spojenie pracovníka s pracovnými úlohami. Podnik riadi kariéru pracovníkov. Každý vedúci by mal informovať zamestnancov o pracovných možnostiach, posúdiť reálnosť ich cieľov a vytvoriť pre nich plán kariéry. V nadväznosti na uvedené kroky by mal podnik organizovať vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

Výsledkom riadenia kariéry je najmä podpora rozvoja interných zdrojov pracovníkov, zníženie fluktuácie a stimulácia pracovníkov k rozvoju. Vo všeobecnosti platí, že základom kvalitnej výroby a vysokej produktivity práce sú okrem iného aj vzdelaní a dobre vyškolení pracovníci. Preto je dôležité, aby každý podnik (aj hutnícky) zabezpečoval pravidelné a kvalitné školenie svojich pracovníkov.

Chybou v manažovaní podniku je neinvestovanie do rozvoja svojich ľudí. To je dôsledkom manažérskeho presvedčenia, že údržbu potrebujú iba veci, nie ľudia. To znamená, že zo 100% fondu pracovného času treba vyťažiť všetkých 100% (ak nie 120%). Podľa takého manažéra je nemysliteľné raz do mesiaca poslať človeka na školenie. To by predsa potom využíval len 95% svojho pracovného času. Pre niektorých to môže znieť ako vtip, avšak prax je iná. Len máloktorý podnik posiela svojich pracovníkov na vzdelávanie 12 dní do roka. Pritom funguje v dobe, v ktorej sa tvrdí, že informácie a poznatky hýbu svetom. Dôsledkom toho môže byť, že schopnosti pracovníkov nekopírujú potreby na ich pracovných miestach. Nedosahovanie očakávaných výsledkov má za následok formulovanie ďalších úloh. To spôsobí ďalší časový tlak, ktorý ešte zníži investície do rozvoja ľudí. Ďalším dôsledkom je to, že v takom podniku sa pracuje viac rukami, na rozdiel od konkurencie, ktorá pracuje viac hlavou.

K základnému školeniu pracovníkov patrí aj školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Najmä v hutníckych podnikoch je bezpečnosť pri práci zvlášť aktuálna. Hutnícke prevádzky predstavujú rizikové pracoviská, kde môže dôjsť ľahko k akémukoľvek úrazu. Napríklad, nedávno došlo k ťažkému zraneniu pracovníka v prevádzke spoločnosťi U. S. Steel Košice. Oficiálna správa spoločnosti uvádzala, že pracovník sa nachádzal v priestore, v ktorom v tom čase nebolo povolené sa pohybovať z dôvodu prepravy žeravej ocele ponad priestor.


Spoločnosť U. S. Steel Košice prijala a pravidelne komunikuje so všetkými svojimi zamestnancami na základe šiestich riadiacich programov (základné princípy) podnikania. Tieto obchodné riadiace programy sú:
  • Bezpečnosť - ochrana bezpečnosti zamestnancov
  • Životné prostredie - ekologické plnenie
  • Kvalita - poskytovanie vysokej kvality produktov a služieb
  • Služby - poskytovanie vynikajúcich služieb našim zákazníkom a obchodným partnerom
  • Náklady - byť výrobcom s nízkymi nákladmi
  • Produktivita - zvýšenie produktivity prevádzok spoločnosti U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice podporuje ekonomický rozvoj regiónu Košíc, ako aj celého hospodárstva Slovenska. Spoločnosť schválila a zaviazala sa splniť 10-ročný plán kapitálového zlepšenia, predmet obchodných podmienok, ktorý predstavuje investície približne vo výške 700 miliónov USD. Tieto investície budú realizované v troch oblastiach:

  1. Projekty zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti U. S. Steel Košice;
  2. Ekologické projekty;
  3. Opravy a zlepšenia infraštruktúry.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 2.9538 2444 slov
Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 2.9831 500 slov
Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 2.9932 300 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.