Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ohlásenie živnosti

Jozefína *********, ... Poprad

Obvodný úrad
odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa
Nábežie Jána Pavla II. 218/1
058 01 Poprad 1

__________________________________Poprad 5. februára 2007

Ohlásenie živnosti

Oznamujem Vám, že dnešným dňom začínam podnikať v „Automatizovanom spracovaní údajov, poskytovaní SOFTWARE - predaj hotových programov na základe dohody s autorom“.

Moje rodné číslo je ... , miesto podnikania ... Poprad.

Obchodné meno budem mať „xy - PROGRAM“. Nie som ešte zapísaná v obchodnom registri.

Súd ani správny orgán mi neuložil zákaz činnosti, týkajúci sa vykonávania spomenutej živnosti.

Na základe tohto oznámenia prosím o vydanie živnostenského listu.

S pozdravom

Prílohy
Výpis z registra trestov
Overená kópia maturitného vysvedčenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk