referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Manažment
Dátum pridania: 24.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: piskotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 012
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Podnik

Základným podnikateľským subjektom je PODNIK: Podnik je miesto, kde sa uskutočňuje výroba, kde sa rozhoduje o jej úrovni a niekedy aj o predajnej cene.

Podnik je charakteristický všeobecnými znakmi:

a) kombináciou výrob. faktorov:
- hovorí, že len taká jednotka je podnikom,v ktorom sa účelne kombinujú faktory, práca, stroje, zariadenia.
b) kombinácia princípu hospodárnosti:
- vyjadruje snahu podniku konať čo najhospodárnejšie (max. výstup, min. vstup), alebo optimalizáciou vzťahmi medzi vstupmi a výstupmi = princíp finančnej rovnováhy, prejavujú sa schopnosti podniku plniť svoje platobné povinnosti.
c) kombinácia finančnej rovnováhy

Špecifické znaky podniku:

1. princíp súkromného vlastníctva:
- vyjadruje vlastnícku formu, ktorej dôsledkom je ,že majiteľ podniku si vyhradzuje právo priamo či nepriamo sa zúčastňovať na riadení podniku
2.princíp autonómie:
- vyjadruje slobodu a nezávislosť v podnikateľskej činnosti, ktorá je riadená trhovými vzťahmi bez direktívnych štátnych zásahov.
3.princíp ziskovosti:
- vyjadruje nevyhnutnosti zisku ako výsledok podnikateľskej činnosti. Zisk je nevyhnutným výsledkom podnikateľskej činnosti.

Z ekonomického hľadiska je podnik ekonomický právny subjekt, ktorý vyrába tovary a poskytuje služby za úplatu.

•zmyslom existencie podniku je uspokojenie potrieb tretích osôb (spotrebiteľov), ale aj zamestnancov a vlastníkov
•cieľom podniku je dosahovanie zisku


Podnik a jeho ciele:

- jedným z predpokladov udržania sa na trhu je vypracovaná stratégia podniku, ktorou nosnou súčasťou je cieľ podniku. Obsahom podnikateľskej stratégie je sformulovanie strategických cieľov. Stratégia sa zostavuje nasledovným spôsobom:

1) vykoná sa rozbor súčasného stavu silných a slabých stránok firmy
2) vykoná sa rozbor interných možnosti rozvoja
3) sformulujú sa scenáre a výber vhodnej podnikateľskej stratégie
4) overí sa vhodnosť zvolenej stratégie

Podnikateľská stratégia má spravidla dlhší časový horizont a nasledovné črty:

•variantnosť:
- sa prejavuje potrebou vypracovania viacerých variant z dôvodu neurčitosti a premenlivosti okolia podniku.
•permanentnosť:
- postupný proces nestáleho spracovávania, spresňovania a doplňovania tejto stratégie
•interdisciplinárnosť:
- pri spracovaní stratégie sa využívajú poznatky z ekonómie, psychológie, manažmentu a právnych disciplín
•rizikovosť:
-vyplýva z hľadiska nových netradičných a neoverených podnikateľských príležitostí.

Výsledkom jednej z etáp z tvorby podnikateľskej stratégie je podnikový cieľ.

Cieľ podniku:

Je veličina budúcnosti. Vypovedá o takom budúcom stave podniku, ktorý chce podnik dosiahnuť (napr. v produktoch, majetku, finančných zdrojoch, technológii...) podnikové ciele určujú cieľové správanie, ktoré obsahuje najme hodnotovú orientáciu, na majetok, zisk, rentabilitu, likviditu avšak ich súčasťou by mali byť aj ciele etické (ako sa správať k zákazníkom, vernosť firme).

Zisk

Nepokladá za prvotný motív podnikania, je to výsledok podnikateľskej činnosti, Podľa modernej teórie podnikania je podnikanie taká ľudská činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike.

Podľa tejto teórie je zisk základný motivačný faktor:

- podnikanie má priamu súvislosť nedokonalého trhu a medzerami v jeho fungovaní.

Podnikateľ sa orientuje na tieto medzery, objavuje v nich svoje príležitosti a snaží sa ich zaplniť.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.