referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Manažment
Dátum pridania: 24.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: piskotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 012
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Podnikateľské riziko

Je spojené s podnikovým neúspechom, ktorého najčastejším dôsledkom je strata, alebo hospodársky výsledok podnikania ktorá môže viesť až k úpadku podniku. Aj úspešný podnik je nositeľom podnikateľského rizika. Ručí za záväzky podniku buď obmedzene alebo neobmedzene.

Môže vplývať:

a)pozitíve (pôsobí motivačne, ženie dopredu)
b)negatíve (strach z neúspechu)

Príčiny podnikateľského rizika:

a)externé: makroekonomický vývoj, colná a daňová politika, hospodárske a iné krízy, zmeny v legislatíve.
b)interné: vyplývajú z vlastností podnikateľa – podcenenie konkurencie, prílišný optimizmus, nezodpovednosť.

Riziká:

a)finančné – úvery sú nedostupné, zvýšená úroková miera
b)technologické a technické – nesleduje sa vývoj a výskum nových technológii, postupov a zaostáva sa za konkurenciou
c)výrobné – nedostatok výrobných kapacít pre zabezpečenie zvýšeného dopytu
d)ekonomické – nákladové, zmeny cien surovín
e)trhové – zmeny preferencií spotrebiteľa, zmeny cien u konkurencie
f)politické a sociálno-politické – vychádzajú z politických a sociálnych podmienok, z rozpočtovej a daňovej politiky


Podnikateľské riziko má dve stránky:

POZITIVNA STRÁNKA - pôsobí motivačne na podnikateľský subjekt, spája sa s nádejou na úspech s dosiahnutím vysokého zisku s rozvojom podniku.
NEGATIVNA STRÁNKA - je spojená s obavami zo straty, prípadne až so zánikom podniku.

Faktory podnikateľského rizika delíme do 2 skupín:

Externé faktory

- majú podobu makroekonomických veličín, patrí sem: zmena daňového systému, colnej politiky, zmeny v medzinárodnom a národnom okolí podniku, ktoré vyvolávajú vojny, krízy, katastrofy a taktiež sem patrí združovanie podnikov, zmena cien výrobných faktorov, resp. nová technológia.

Interné faktory

- vyplývajú z osobnosti podnikateľa, patrí k nim prílišný optimizmus a sebadôvera, podcenenie konkurencie a príčiny vyplývajúce z osobnosti manažérov.

Podľa vecnej náplne delíme riziká na:

a). technické- ktoré sú vyvolané výsledkami vedecko-technického rozvoja
b). výrobné- sú spojené s obmedzenými, prípadne ťažko dostupnými výrobnými faktormi
c). ekonomické- majú podobu nákladových rizík, patrí sem napr. zvýšenie cien, energií, rast miest, kurzové a colné riziká.
d). trhové- sú spojené z dopytom, predajnými cenami, konkurenciou, zmenami spotrebiteľských preferencií
e). finančné- vyplývajú z dostupnosti úverov úrokového zaťaženia, premeny pohľadávok na likvidné aktíva.
f). politické a sociálne- vyvoláva ich vládna politika, ide o rozpočtovú a daňovú politiku

Z pohľadu väzby delíme riziká na:

1.) nesystematické riziká:

- typické iba pre konkrétny podnikový subjekt, vyvoláva ich nový konkurent, nová technológia, havária zariadenia, odchod významného manažéra z podniku.

2.) systematické riziká:

- sa menia v závislosti od celkového ekonomického vývoja a prejavujú sa vo väčšom počte podnikateľských subjektov. Ich zdrojom sú konjunkturálne cykly, zmeny cien, devízová politika.

Podľa ovplyvniteľnosti delíme riziká

•ovplyvniteľné: zvýšenie kvality výrobku, zníženie predajnej ceny výrobkov,
•neovplyvniteľné: ceny surovín na zahraničných trhoch, dopyt na zahraničných trhoch.

Čisté riziko:

- je typické pre všetky subjekty a vzťahuje sa ku stratám a škodám na majetku, živote, zdraví, k haváriám, ku škodám vzniknutým odcudzením alebo zneužitím majetku. 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.