referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Manažment
Dátum pridania: 24.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: piskotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 012
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Podnikateľská kríza

Je v súčasnosti ovplyvňovaná množstvom subjektívnych, objektívnych a negatívnych vplyvov, ktoré sa často prejavujú v podobe krízových situácií. Každá kríza nemusí prerásť do bankrotu podnikateľského subjektu. Treba ju považovať za súčasť podnikania v súčasnom, formujúcom sa podnikateľskom prostredí tak, ako to robia podnikatelia vo vyspelých, resp. už transformovaných krajinách.

Podnikateľská kríza je obdobím, v ktorom dochádza k výraznému narušeniu rovnováhy medzi podnikateľskými charakteristikami na jednej a postojom podnikateľského
prostredia k podniku na druhej strane. V tomto období sa rozhoduje o ďalšej existencii podniku, o tom, či sa obnoví narušená rovnováha medzi vytýčeným postupom smerujúcim k realizácii stanovených úloh a či sa podarí úspešne pokračovať v napĺňaní podnikateľského zámeru.

Eliminácie podnikateľského rizika

Spôsoby eliminácie rizika:

a)ofenzívne: snaha predísť riziku: poistenie, delenie rizika...
b)defenzívne: eliminácia následkov

REDUKCIA RIZIKA:

- sa uskutočňuje prostredníctvom diverzifikácie, flexibility, delenia rizík, transferu rizika a poistenia.

diverzifikácia podnikateľského rizika:

- sa dosahuje jeho rozložením na čo najväčšiu základňu, zloženú z mnohých podnikateľských projektov. Ide o rozširovanie, výrobného programu pre prípad poklesu dopytu pre určitý výrobok. Snaha o realizáciu viacerých menších podnikateľských projektov, namiesto jedného zložitého.

flexibilita podnikateľského rizika:

- predstavuje pružnosť, ktorou je podnikateľský subjekt schopný reagovať na zmeny dopytu. Závisí od voľby technológie a výrobného zariadenia, ktoré by nemali byť príliš špecializované, ale skôr univerzálneho charakteru. Flexibilitou sa znižuje podnikateľské riziko a zároveň sa zvyšujú náklady v porovnaní so špecializáciou až o 40%.

delenie podnikateľského rizika:

- medzi viacero podnikových subjektov.

transfer podnikateľského rizika:

- znamená presúvať riziko na iné podnikateľské subjekty dodávateľa a zákazníka napr. uzatváraním dlhodobých zmlúv na dodávky materiálu.

Okolie podniku:

do okolia podniku patria len také jeho prvky, ktoré na podnik pôsobia, ovplyvňujú ho a na ktoré podnik spätne pôsobí. Okolie podnikateľského subjektu môže mať priame alebo nepriame okolie.

•nepriame: je typické, že nepriamo pôsobí na všetky podnikové subjekty prostredníctvom politických, hospodárskych, prírodných, demografických a iných prvkov. Ide o pôsobenie vlády prostredníctvom colnej, devízovej, daňovej a ďalších politík.
•priame: pôsobí iba na konkrétny podnik cez prvky, ako sú dodávatelia, zákazníci, veritelia, konkurenti. Podľa mien pôsobenia môžeme väzby podniku vymedziť ako vertikálne a horizontálne.

Vertikálne väzby:

- majú charakter mocenských vzťahov, a sú to vzťahy ekonomickým centrom štátu a obce a podniku.

Horizontálne väzby:

- majú charakter trhových vzťahov medzi podnikmi.

poistenie podnikateľského rizika:

- prenesenie podnikového rizika na poisťovňu.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.