referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Menová politika
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 187
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
Menový kurz

- možno ho vyjadriť ako cenu peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrenú v peňažných jednotkách iných krajín
- menové kurzy sa kótujú t. j. zaznamenávajú v kurzových listoch
- v SR sa kurzový list vydáva denne NBS

Rozlišujeme:

1.priamy kurzový záznam – udáva koľko domácich peňažných jednotiek stojí jedna zahraničná jednotka alebo jej násobok (1 USD = 31 SKK)
2.nepriamy kurzový záznam – vyjadruje koľko peňažných jednotiek zahraničnej meny stojí jedna domáca peňažná jednotka (1 SKK = 0,032 USD)

Z časového hľadiska rozlišujeme kurzy:

a) promptný kurz – je kurz, za ktorý sa nakupuje alebo predáva najmä pri okamžitom obojstrannom plnení
b) termínový kurz – kurz, za ktorý sa predáva a nakupuje spravila v neskoršom termíne

Druhy kurzov:

1. devízový kurz – slúži na vyjadrenie vzťahu hodnôt domácej a zahraničnej meny v bezhotovostnej forme čiže vo forme devíz. Je to kurz krátkodobých zahraničných pohľadávok, ktoré znejú na cudziu menu a sú splatné v cudzej mene. Môžu sa rozdeliť: nominálne, efektívne, reálne
2. valutový kurz – vyjadruje vzťah domácich a zahraničných menových jednotiek v hotovostnej forme, vo forme valút. Valuty sú peňažné znaky zahraničných štátov, teda mince, bankovky znejúce na cudziu menu.

Medzinárodné menové inštitúcie

Medzinárodný menový fond (MMF)

Ciele:

- podporuje medzinárodnú menovú spoluprácu, prostredníctvom stálej inštitúcie, ktorá zabezpečuje mechanizmus pre konzultáciu v medzinárodných menových otázkach
- uľahčuje rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu a tým prispieva k podpore a udržiavaniu vysokej miery zamestnanosti a reálnych príjmov ako aj k rozvoju výrobných zdrojov všetkých členov ako primárnych cieľov hospodárskej politiky
- podporuje stabilitu výmenných kurzov, dohliada na dodržiavanie devízových dohôd medzi členmi a predchádza konkurenčnému znehodnoteniu meny
- napomáha vytváraniu mnohostranného platobného systému pri bežných transakciách medzi členmi a odstraňuje devízové obmedzenia, ktoré bránia rozvoju svetového obchodu

Orgány MMF:

1.rada guvernérov – najvyšší riadiaci orgán MMF, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú guvernéra a jeho alternáta. Príjma zásadné rozhodnutia o činnosti fondu. Členmi sú ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk.
2.medzinárodný menový a finančný výbor – riadi a podáva správa guvernérom členských krajín o všetkých otázkach týkajúcich sa rozvojových krajín.
3.výkonná rada – 24 výkonných riaditeľov menovaných alebo volených členskými štátmi. Zaoberá sa: politickými, operatívnymi a administratívnymi otázkami, vrátane dohľadu nad kurzovou politikou členských krajín, zabezpečením finančnej pomoci MMF členským krajinám a riadenia systémových problémov globálnej ekonomiky.
4.generálny riaditeľ – volený spomedzi členov výkonnej rady. Je predsedom MMF a zároveň najvyšším riadiacim pracovníkom v organizačnej štruktúre MMF. Volený na 5 rokov, môže byť zvolený aj viackrát za sebou. Od 5. mája 2004 je generálnym riaditeľom MMF Rodrigo Rato.

Slovensko v MMF zastupuje guvernér NBS, minister financií SR a štátny tajomník MF SR.

Európska únia

-zoskupenie 25 demokratických štátov Európy
-spojenie štátov do politického a ekonomického zoskupenia
-chcú dosiahnuť spoločný cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov
-je spoločenstvom hodnôt – zaviazanie štátov dodržiavať základné ľudské práva, slobodu, demokraciu a politický pluralizmus
-je spoločenstvom riadené právom – členské štáty preniesli časť svojej národnej suverenity na EÚ
-inštitúcie vykonávajú svoje úlohy v rámci jasne stanovenej právnej štruktúry
-je spoločenstvom spoločenskej solidarity – silnejšie krajiny podporujú slabšie

Poslanie a ciele EÚ

-zlepšenie životných a pracovných podmienok obyvateľstva EÚ, spolupráca v sociálnej oblasti
-ochrana práv a záujmov členských štátov zavedením ručenia EÚ
-pomoc rozvojovým štátom
-zachovanie mieru a slobody obrannou politikou
-podpora ekonomického rozvoja vytvorením hospodárskej únie bez hraníc a menovej únie zavedením jednotnej meny Euro
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Menová politika SOŠ 2.9726 507 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.