referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Trh a trhový mechanizmus
Dátum pridania: 07.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivanka035
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 138
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
PONUKA A KRIVKA PONUKY

Ponuka je množstvo tovarov, ktoré podniky vyrábajú a dodávajú na trh. Snažia sa predať svoj tovar za čo najvyššiu cenu alebo pri vyššej cene sa snažia dodať na trh viac tovaru. Činiteľe, ktoré ovplyvňujú veľkosť ponuky:

a)cena ponúkaného tovaru
b)cena substitučných tovarov
c)množstvo ponúkaného tovaru
d)náklady spojené s výrobou daného tovaru

Vzťah medzi cenou a množstvom ponúkaného tovaru vyjadruje krivka ponuky – vyjadruje ochotu výrobcov vyrábať a predávať určité množstvo za určitú cenu tovarov.
Vyplýva z toho, ak vzrastú ceny, ponuka zo strany výrobcov bude vyššia. A opačne, ak ceny budú klesať aj ponuka zo strany výrobcov bude klesať.

TRHOVÁ ROVNOVÁHA – ROVNOVÁŽNA CENA

Trh je v rovnováhe vtedy, keď sa ponuka = dopytu, to znamená že ponúkané množstvo tovaru sa rovná požadovanému množstvu. Stav rovnováhy na trhu je veľmi vzácny a výnimočný. Cena, za ktorú sa pri rovnováhe na trhu predáva a kupuje sa nazýva rovnovážna cena. Cena, ktorá vzniká na trhu pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu sa nazyýva trhová cena. Keď sa pretína krivka dopytu a krivka ponuky vzniká rovnováha pri ktorej sú výrobcovia ochotný vyrábať a predávať a spotrebiteľia zase ochotný kupovať.

TRHOVÁ NEROVNOVÁHA

Pre reálnu ekonomike je skôr príznačné, že dopyt = ponuke, a vtedy sa prejaví trhová nerovnováha. Pri vyššej cene ako je rovnovážna cena je na trhu prebytok tovarov. Ak cena poklesne pod rovnovážnu cenu, ponúkané množstvo tovarov je menšie, ako chcú kupujúci kúpiť. Na trhu je nedostatok tovarov a ceny sa môžu zvyšovať

TRHOVÁ KONKURENCIA

Konkurencia znamená stretávanie sa rôznych subjektov trhu, kde každý z nich chce realizovať svoje rôzne ekonomické záujmy.To znamená, výrobcovia predať čo najdrahšie a spotrebiteľia kúpiť čo najlacnejšie.

Druhy konkurencie:

1, Cenová – podstata spočíva v zdanlivo nezmyselnom znižovaní cien tovaru zo strany výrobcov. K takémuto konaniu ich vedie snaha o ovládnutie trhu. Znižujú ceny v nádeji, že ich konkurenti sa nebudú vedieť k týmto nízkym cenám prispôsobiť, snažia sa ich zničiť, aby v budúctnosti mohli diktovať podmienky ostatným účastníkom trhu a ceny neskôr zvyšovať. Preto sa dočasne vzdávajú svojich ziskov. (pr. lacné ovocie a zelenia z Lidl)

2, Necenová – cieľom je zvýšiť dopyt po svojich výrobkoch tým, že výrobcovia venujú veľkú pozornosť reklame, obalom, poskytujú rôzne zľavy, predávajú na úver, zabezpečujú rýchly servis a pod.

Z hľadiska podmienok aké majú výrobcovia na trhu rozlišujeme:

1, Dokonalú konkurenciu – existuje len teoreticky, bol by to ideálny stav trhovej ekonomiky, ktorý sa nikdy nestane. Predpokladom dokonalej konkurencie sú úplne rovnaké podmienky pre všetky subjekty trhu.

2, Nedokonalá konkurencia - charakterizuje situácia, keď produkciu vyrába obmedzený počet výrobcov, často len jeden, a má možnosť určovať ceny.

Má tieto formy:

- monopolistická konkurencia – predstavuje trh jedného výrobku, kt. vyrába väčší počet výrobcov. Ten istý tovar sa odlišuje len obalom, farbou... ( pr. jogurty)
- oligopol – malý počet veľkých firiem disponuje takou ekonomickou silou, že čiastočne obmedzuje vstup ďalších firiem na trh daného odvetvia ( pr. Orange, T-mobile)
- absolútny monopol – situácia, ked existuje len 1 výrobca určitého tovaru a tento potom určuje monopólne vysoké ceny.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9424 1491 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9724 1220 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9866 1108 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9515 559 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9867 735 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0042 1119 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9625 1099 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9732 875 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0063 837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.