referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Trh a trhový mechanizmus
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 099
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Cena plní 3 funkcie:
1.) Poskytuje a prenáša info. o:
-potrebách
-záujmoch
-disponibilných zdrojoch
-výr. možnostiach
2.) Podnecuje výrobcov i spotrebiteľov, aby:
-používali vo výrobe efektívne výr. metódy
-racionálne využívali disponibilné zdroje
3.) Rozdeľuje dôchodky:
-Čo vyrábať určujú spotrebitelia svojím rozhodovaním, čo kúpia a čo nie. Peniaze, kt. vynaložia na nákup sa dostanú do rúk výrobcom a tí ich použijú na vyplatenie mzdy, renty a úroky,... Takto spotrebitelia dostanú peniaze vo forme dôchodkov – príjmov.
-Ako vyrábať podmieňuje konkurencia medzi výrobcami.
-Pre koho vyrábať to sa určuje na trhu výr. faktorov. Trh práce stanovuje cenu práce – mzdu, trh pôdy – rentu, trh kapitálu – úrok. S kapitálom súvisí jeho výnos – zisk.
V trh. mechanizme sú podstatné 3 procesy:
1.proces tvorby dopytu
2.proces tvorby ponuky
3.proces tvorby ceny

Dopyt a krivka dopytu
Dopyt – je určité mn. tov. a služieb (výr. faktorov), kt. si chce kupujúci kúpiť za určitú cenu. Vyjadruje vzťah medzi 2 premennými: cenou tov. a mn. Tento vzťah medzi cenou a mn. tov. vyjadrujeme krivkou dopytu.

Krivka dopytu:
-má klesajúcu tendenciu a charakterizuje správanie sa kupujúcich na trhu tov. a služieb v závislosti od ceny. Krivka ukazuje, za akú cenu sú spotrebitelia ochotní kúpiť určité mn. tov. Medzi cenou a mn. je nepriamo úmerný vzťah. Ak klesá cena, zvyšuje sa mn. požadovaného tov. Ak cena rastie, dopyt po tov. klesá.

Činitele, kt. ovplyvňujú veľkosť dopytu:
-cena produktov
-veľkosť príjmov
-daň. zaťaženie
-kvalita tov.
-potreby kupujúceho
-poloha trhu
-mn. kupujúcich
Rozlišujeme individuálny, čiastkový a agregátny D.

Ponuka a krivka ponuky

Ponuka – je mn. tov. a služieb, kt. chcú výrobcovia na trhu za určitú cenu predať. Pri vysokých cenách sa rysujú veľké zisky, preto chcú výrobcovia čo najviac predať. Pri nízkych cenách výrobcovia strácajú záujem o predaj, pretože budú mať malé zisky.
Ponuka tov. vyjadruje vzťah medzi 2 premennými: cenou tov. a jeho mn. Vzťah medzi cenou a mn. ponúkaného tov. vyjadruje krivka ponuky.

Krivka ponuky:
-má rastúcu tendenciu, je vpravo nahor stúpajúca a ukazuje, aké mn. tov. sú výrobcovia ochotní predávať pri rôznych cenách na trhu. Medzi cenou a mn. ponúkaného tov. je priamo úmerný vzťah. Ak cena klesá, mn. ponúkaného tov. sa znižuje. Vyššie ceny stimulujú výrobcov vyrábať a ponúkať väčšie mn. daného tov.


Činitele, kt. ovplyvňujú veľkosť ponuky:
-cena výr. a služieb na trhu
-ceny výr. faktorov
-použitie technológie
-dopyt
-konkurencia (počet ponúkajúcich na trhu)


Trh. rovnováha ponuky a dopytu

-je stav, keď ponúkané mn. tov. sa rovná požadovanému mn. tov. V ekon. je stav výnimočný. V prípade trh. rovnováhy sa krivka D a P pretínajú v bode rovnováhy E (ekvilibrium).

Rovnovážna cena:
-cena, za kt. sa tov. vymieňa v prípade, že ponuka sa rovná dopytu. Stav je na trhu ojedinelý, nikdy netrvá dlho. Pôsobením mnohých faktorov častejšie badáme na trhu stav nerovnováhy.

E – ekvilibrium (rovnováha)
P> D – cena sa zníži – trh. cena P
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9424 1491 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9724 1220 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9866 1108 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9515 559 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9867 735 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9709 1138 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0042 1119 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9732 875 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0063 837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.