referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Otázky trhu a trhového mechanizmu
Dátum pridania: 25.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: macicek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 830
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

sporiť; je to teda určenie aké druhy statkov sa budú vyrábať, kedy a v akom množstve s ohľadom na obmedzenosť zdrojov;

2. AKO sa bude vyrábať? – o tom rozhoduje konkurencia medzi výrobcami (kto dokáže vyrobiť lepšie a lacnejšie, vytlačí konkurenciu z trhu); teda ako produkovať, technika a technológia výroby, kto bude produkovať, čo sa bude rozvíjať;
3. PRE KOHO sa bude vyrábať? – to sa ukáže na trhu prostredníctvom ponuky a dopytu (závisí to aj od dôchodkov spotrebiteľov a od cien tovarov a služieb); teda aké bude rozdeľovanie výsledkov výroby (rovnako, diferencovane). II. Základné formy a typy trhov

Základné delenie typov trhov poznáme:
1. podľa vecného hľadiska
2. podľa územného hľadiska


Delenie trhov podľa vecného hľadiska:

1. podľa počtu predávaných tovarov a služieb:
a/ čiastkový – predáva a kupuje sa jeden druh tovaru,
b/ agregátny – zmiešaný – trh všetkých tovarov a služieb. 2. podľa predmetu kúpy a predaja:
a/ trh výrobných faktorov – predávajú a kupujú sa na ňom výrobné faktory (práca,
pôda, kapitál),
b/ trh tovarov a služieb – predávajú a kupujú sa na ňom tovary a služby určené na
osobnú spotrebu,
c/ finančný trh – na základe ponuky a dopytu sa na ňom sústreďujú a prerozdeľujú
peňažné prostriedky medzi jednotlivými ekonomickými subjektami.


Delenie trhov podľa územného hľadiska:

1. miestny trh (regionálny) – trh na území určitej oblasti, pre ktorú môžu byť charakteristické určité tradičné produkty,

2. národný – trh v rámci celého štátu danej krajiny

3. svetový – ktorý prekračuje hranice štátov a vznikol na základe deľby práce a medzinárodnej špecializácie a kooperácie. Ďalšie delenia:

1. podľa vzťahu medzi ponukou a dopytom:
a/ voľný – ponuka a dopyt sú pružné,
b/ viazaný – ponuka a dopyt sú nejakým spôsobom regulované. 2. podľa spôsobu organizácie:
a/ organizovaný – napr. burza
b/ neorganizovaný – súvisí so vzájomným poskytovaním služieb. 3. podľa súladu s legislatívou:
a/ legálny,
b/ nelegálny. III. Trhový mechanizmus

Súčasťou každého trhu je trhový mechanizmus. Trhový mechanizmus je súhrnom procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb alebo výrobných faktorov za trhovú cenu, pričom tieto procesy ovplyvňuje nielen samotný trh, ale aj výrobu, rozdeľovanie a spotrebu a výsledkom tohto vzťahu je rovnovážna – trhová cena. Najčastejšie sa na trhu odchyľuje cena i objem realizovanej produkcie tak na strane ponuky, ako aj na strane dopytu. Najvšeobecnejšie predpoklady fungovania trhového mechanizmu:
A/ existencia konkurenčného prostredia – súťaživosť, ktorá predpokladá rozmanité formy podnikania na základe rôznych foriem vlastníctva,
B/ relatívna voľnosť vstupu nových a výstupu existujúcich výrobcov na trh,
C/ voľná tvorba cien na trhu na základe ponuky a dopytu,
D/ vytváranie všeobecných podmienok na pôsobenie trhového mechanizmu zo strany štátu. Trhový mechanizmus sa stáva určitým regulátorom reprodukčného procesu, t.j.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Otázky trhu a trhového mechanizmu SOŠ 2.9806 2473 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.