referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Banková sústava SR
Dátum pridania: 27.10.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carloss01
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 864
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 

2. Formy bankového systému

2.1 Jednostupňový bankový systém

Ide o obchodné banky s funkciami centrálnej banky. Neexistuje tu centrálna banka a všetky bankové činnosti, vrátane emisie hotovostného obeživa realizujú obchodné banky. Historicky predchádzal dvojstupňovému bankovému systému. V jeho rámci neexistovala centrálna banka. Všetky bankové činnosti, vrátane emisie hotovostného obeživa, realizovali obchodné banky. Za zvláštnu formu jednostupňového bankového systému možno považovať ten systém, ktorý sa využíval v centrálne plánovaných ekonomikách. Bol založený na tom, že makroekonomické a mikroekonomické funkcie boli spojené do jednej banky = „monobanky“ a jej činnosť sa riadila plnením direktívneho centrálneho plánu.

2.2 Dvojstupňový bankový systém

Nachádza sa tu centrálna banka, obchodné a iné banky. Centrálna banka s makroekonomickými funkciami je inštitucionálne oddelená od obchodných bánk, ktoré fungujú na podnikateľskom princípe. Centrálna banka nevykonáva činnosti, ktoré patria do oblasti pôsobenia obchodných bánk.

2.3 Univerzálny bankový systém

Umožňuje bankám poskytovať celú paletu bankových produktov. Ide o klasické produkty komerčného bankovníctva (prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobný styk, ...) a produkty investičného bankovníctva (emisie a obchody s cennými papiermi, ...). Tento systém nevylučuje špecializáciu niektorých bánk na určité druhy činnosti a je charakteristický pre všetky krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska. Medzi jeho výhody patrí napríklad: prístup klienta k všetkým bankovým produktom v jednej banke, banka lepšie pozná svojich klientov, môže im poskytnúť kvalitnejšie produkty za výhodnejších podmienok a ponuka širokej škály bankových produktov umožňuje banke diverzifikovať jej činnosť.

2.4 Špecializovaný bankový systém

Komerčné bankovníctvo je inštitucionálne oddelené od špecializovaného bankovníctva (napríklad investičného bankovníctva). Obchodné banky, ktoré prijímajú primárne vklady od verejnosti, nesmú uskutočňovať obchody s cennými papiermi.


3. Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska (ďalej NBS) má nadradené postavenie nad ostatnými bankami a jej hlavným cieľom je udržanie cenovej stability (nevznikla za účelom dosahovania zisku). Hlavný cieľ dosahuje regulovaním peňažnej meny v obehu alebo regulovaním úrokových sadzieb.

Úlohy NBS:

 • emituje bankovky a mince;
 • má monopol na vydávanie mincí a bankoviek – len ona ich môže vydávať;
 • určuje menovú politiku;
 • obchoduje na burzách, ktoré majú stabilitu;
 • riadi peňažný obeh;
 • koordinuje platobný styk (zabezpečuje vzťahy s centrálnymi bankami (ďalej CB) v zahraničí a medzinárodnými finančnými a bankovými inštitúciami);
 • spravuje štátne zlaté a devízové rezervy, rozhoduje o ich rozmiestnení a využívaní. NBS môže devízy a zlato predávať na medzinárodný trhoch – môže ich zvyšovať (zhodnocovať), ale nesmie o ne prísť. CB neobchodujú inkasne, obchodujú len na burzách;
 • vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu;
 • spravuje verejné financie – peniaze, ktoré štát používa na financovanie verejných záujmov – obrana, bezpečnosť štátu, školstvo, kultúra a pod., hlavne na spravovanie štátu;
 • sleduje a reguluje platobné bilancie štátu - či sa viac dovezie alebo vyvezie. Platobná bilancia obsahuje všetky príjmy a výdavky štátu so zahraničím. Rozhodujúce je saldo platobnej bilancie a pre štát je dobré aktívne saldo, keď príjmy zo zahraničia prevyšujú výdavky. NBS sleduje platobnú bilanciu neustále;
 • zabezpečuje vzťahy s finančnými inštitúciami v zahraničí;
 • zahraničné vzťahy sú založené na dvojstranných vzťahoch. NBS konzultuje svoje zámery (kroky) aj s inými CB – riešia sa vzájomné cenové problémy, platobný styk, dohody. NBS nás zastupuje na rokovaniach v medzinárodných menových fondoch, v banke pre sociálne platby a v Európskej banke pre obnovu a rozvoj;
 • vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami a trhmi;
 • hlavnou úlohou bankového dohľadu (banková supervízia) je dozor nad činnosťou ostatných bánk a ich usmerňovanie → NBS to robí preto, aby aj banky a finančné inštitúcie mali rovnaký záujem ako NBS, aby dodržiavali menovú politiku. Ide o nezávislú kontrolu dodržiavania pravidiel obchodnými bankami.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Národná banka Slovenska, Trend, Hlavatá, I. - Hlavatý, E.: Peniaze a bankovníctvo. Vydavateľstvo Financie a bankovníctvo, 2003, Jílek, J.: Peníze a měnová politika. GRADA Publishing, 2004
Podobné referáty
Banková sústava SR SOŠ 2.9540 2620 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.