Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Banky

Banka je úverovo finančná inštitúcia ktorej najdôležitejšou funkciou, bez ohľadu na špecializáciu, je sústredenie dočasne voľných peňažných prostriedkov a ich poskytovanie pomocou pôžičiek. Banky vyplácajú za vklady úrok a pri poskytovaní pôžičiek vyberajú od dlžníkov vyšší úrok, rozdiel medzi týmito úrokmi je bankový zisk. Prostredníctvom bankových úverov sa premieňajú na kapitál aj drobné úspory pracujúcich. Okrem sprostredkovania úverov robia banky zúčtovanie medzi podnikmi a plnia rôzne peňažné príkazy. Banky napomáhajú urýchľovanie obratu kapitálu, jeho centralizáciu a koncentráciu. Uskutočňujú bankové operácie čiže súbor základných činností banky a jej podobných finančných inštitúcií. Ide hlavne o zhromažďovanie finančných prostriedkov a ich rozmiestňovanie, sprostredkovanie bezhotovostného platobného styku, zmenárenské operácie a správu cenných papierov. Presun prostriedkov na bankových účtoch je bankový prevod, je to najrozšírenejší spôsob bezhotovostného platenia. Jeho základ je príkaz k úhrade, ktorým banka prevedie z účtu uvedenú čiastku vo prospech účtu príjemcu. Bankové účty sú druhy účtov ktoré zriaďujú a vedu peňažné ústavy pre svojich klientov k prevádzkovaniu bankových operácií. Podľa druhu operácie ide hlavne o účty bežne, depozitne a clearingové. Účty sú buď bezúročné alebo zúročiteľné. O operáciách na bankovom účte informuje banka klientov výpismi z účtu. V každej krajine je centrálna banka, ktorá určuje diskontnú sadzbu, kurz a stabilitu národnej meny, robí finančné operácie štátu a ovplyvňuje činnosť komerčných bánk. . Ďalej sú obchodne banky (komerčné) a podobné finančné ústavy. Obchodne banky poskytujú spomínané bankové služby čiže prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, hlavne podnikom, podnikateľom či osobám. Z iných peňažných inštitúcií sú to hlavne poisťovne a sporiteľne.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk