referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Platobný styk
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvasinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 734
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

Najrozšírenejšie sú: Eurocard/Master Card, VISA Card a American Expres

Použitie platobných kariet
 výber hotovosti v bankomatoch
 platenie za tovar a služby

V SR
 karty VUB - výber hotovosti v automatoch
 SLSP - platobné karty vydané k sporožírovému účtu; podmienka - zostatok na účte
Sk 5 000,--
 VISA - firemná karta na služobné cesty v tuzemsku a zahraničí; zostatok Sk 200 000,--

Výhody
 bezpečnosť peňazí
 vyberáme v hodnote, ktorú potrebujeme, zostatok sa na účte úročí
 pri návšteve viacerých štátov nie je nutná výmena peňazí
 prestíž podnikateľa v očiach obchodných partnerov

Nevýhody
 peniaze, ktoré nedržíte v ruke sa ľahšie míňajú

Forma platby
 závisí od vzťahu dodavateľa a odberateľa a od medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie
 EXPORTER
 istota, že bude zaplatené
 platba čo najneskôr
 riziká - kupujúci
 IMPORTER
 istota, že bude dodaný tovar
 platba čo najneskôr
 riziká - predávajúci

Spôsoby
 platba v hotovosti (konvertibilná mena - valuty)
 priama úhrada = hladká platba
 zmenkou, šekom
 dokumentárny akreditív
 dokumentárne inkaso

Platba v hotovosti
 náročná na úschovu a počas prepravy
 podľa devízového zákona podnikateľský subjekt musí do 30 dní ponúknuť valuty na odkúpenie
 kurz valút je nižší
 riziká počas prepravy

Priama úhrada
 banka na základe písomného príkazu klienta požiada banku v zahraničí, v ktorej má otvorený účet v príslušnej mene, aby vyplatila v prospech príjemcu stanovenú sumu
Hladká platba pred dodávkou
 poskytujeme preddavok
 P - istota, že K tovar odoberie
 K - istota dodania tovaru
Dodávky investičného charakteru
 časť ako preddavok, časť v priebehu, časť po ukončení

Zmenka
 cenný papier, v ktorom vystaviteľ zmenky
a) prikazuje inej osobe, aby uhradila stanovenú peňažnú sumu zmenkovému veriteľovi - cudzia zmenka
b) sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu zmenkovému veriteľovi - vlastná zmenka
Šek
 nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu
 vystaviteľ má šekový účet v banke a žiada banku, aby z jeho účtu zaplatila určenú sumu predložiteľovi šeku

Dokumentárny akreditív
 používa sa, ak sa obchodní partneri nepoznajú alebo ak sú v ich krajinách neisté pomery
 najrozšírenejšia forma platenia v ZO
 príkaz K (dovozcu) svojmu peňažnému ústavu (banke), aby vyplatil alebo dal vyplatiť inou bankou proti odovzdaniu dokladov o dodávke fakturovanú sumu
 dokumenty
 prepravné doklady
 osvedčenie o pôvode tovaru
 faktúra
 colná deklarácia
 certifikát o kvalite
 priebeh
 otvorenie akreditívu = zablokovnie určitej peňažnej sumy
 čerpanie akreditívu - po predložení dokladov sa vyplatí zo zablokovanej sumy
 vlastnosti
 nevypovedateľný
 termínovaný (blokácia peňaž. sumy - 21 dní)
 výhody
 vývozca - istota, že bude zaplatené, ak dodá tovar včas
 dovozca - istota, že tovar bude dodaný včas
 nevýhody
 vývozca - ak nedodrží termín dodávky, hrozí riziko nezaplatenia (vyprší akreditív)
 dovozca - platí len na základe dokladov (tovar ešte nemusí byť dodaný)

Dokumentárne inkaso
 používa sa v styku s obchodnými partnermi, ktorí sa dobre poznajú
 vývozca požiada svoju banku, aby vydala dokumenty o dodávanom tovare dovozcovi len vtedy ak:
a) zaplatí D/P
b) akceptuje zmenku vystavenú vývozcom D/A
 nevýhoda
 tovar sa odoslal, ale K odmieta akceptovať zmenku = riziko neodobratia

Ukazovatele likvidity merajú schopnosť podniku splatiť bežné záväzky pomocou aktív, ktoré sa môžu v potrebnom okamihu premeniť na peniaze. Posúdenie likvidity sa robí pomocou ukazovateľov:
 bežná likvidita
 okamžitá likvidita
 celková likvidita

Bežná likvidita
 hodnotí platobnú schopnosť podniku z hľadiska dlhšieho obdobia a má najlepšiu vypovedaciu schopnosť
 ak hodnota ukazovateľa rastie, v ďalšom období sa platobná schopnosť zlepší, ak hodnota ukazovateľa klesá, nastáva zhoršenie finančnej situácie a tým aj platobnej schopnosti podniku

obežné aktíva bez zásob + obchodovateľné CP
Bežná likvidita =
krátkodobé záväzky


Okamžitá likvidita
 vyjadrenie platobnej schopnosti v skúmanom okamihu
 výpočet vychádza z toho, že na okamžité uspokojenie veriteľov podnikateľ môže použiť najlikvidnejšie zložky majetku, t. j.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Platobný styk 2.9615 436 slov
Platobný styk SOŠ 2.9530 988 slov
Platobný styk 2.9700 743 slov
Platobný styk GYM 2.9499 2066 slov
Platobný styk SOŠ 2.9908 608 slov
Platobný styk SOŠ 2.9706 3897 slov
Platobný styk SOŠ 2.9699 3410 slov
Platobný styk 2.9989 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.