referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Nedeľa, 29. marca 2020
Obchodné podniky
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvasinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 160
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

veľkosť a sortiment
a) obchod s rozličným tovarom
 malé až stredné podniky
 široký a plochý sortiment
 zásobujú vidiek, sídliská
 súkromné, družstevné
b) špecializované obchody
 malé až stredné
 stredne široký a stredne hlboký sortiment - plnosortimentové
c) úzko špecializované obchody
 malé až stredné
 úzky a hlboký sortiment
d) nákupné domy
 veľké predajne
 stredne široký, stredne hlboký sortiment
e) obchodné domy
 veľký obchodný podnik
 široký a plytký sortiment
 delené na oddelenia
f) supermarkety, hypermarkety
 veľké obchodné strediská
 na okrajoch miest s veľkými parkovacími plochami

Reklama
 spôsob informovania zákazníkov o určitom tovare s cieľom vyvolať záujem o jeho kúpu
 funkcie - informačná, ekonomická, estetická
 zásady - presná, výstižná, opakovaná, včasná, sústavná, ...
 cieľ - zvýšenie predaja, zavádzanie nového výrobku, dostať sa do povedomia
 objekt - masová reklama, skupinová, individuálna
 čas - dlhodobá, krátkodobá
 rozpočet - celkový, rozdelenie na jednotlivé prostriedky
 účinnosť - zvýšenie obratu / náklady na reklamu ( o koľko Sk mi 1,-- zvýšila obrat)

Cena
 peňažná čiastka dohodnutá pri kúpe a predaji
 význam - obrat, dopyt, zisk
 štruktúra:
nákupná cena
+ obchodná prirážka
+ DPH, spotrebná daň

predajná cena

1. Diskontné ceny
 nižšie ako v iných predajniach
 vychádzajú z teórie, že nižší zisk na jednotku sa nahradí zvýšením zisku z predaja veľkého množstva
 nákup vo veľkom umožňuje kúpiť lacnejšie od výrobcu
2. Bežné ceny (nemenné)
 konvencionálne
 vo vyspelých krajinách sú 60 - 80 % tieto ceny
3. Exkluzívne ceny
 vysoká kvalita tovaru, úroveň predaja, poradenská služba, servis
 nedostupné pre každého spotrebiteľa
 špičkový, značkový tovar
 nedostatok konkurencie
 vysoké náklady obchodu
Cenová konkurencia - veľké obchodné podniky si môžu dovoliť určitý druh tovaru predávať za nižšie ceny a na druhej strane iný druh s vysokou obchodnou prirážkou


Hospodárenie obchodu
Maloobchodný obrat (MOO) - celková hodnota predaného tovaru v maloobchode za určité obdobie

Produktivita práce
= MOO / počet zamestnancov
= MOO / počet predavačov

MOO / 1 m2 plochy
MOO / 1 m2 predajnej plochy

Vypočítané ukazovatele sa porovnávajú s inými predajňami, s plánom, s predchádzajúcimi obdobiami.

MOO = hodnota nakúpeného tovaru + obchodná prirážka (náklady + zisk)

Výnosy = MOO - hodnota nakúpeného tovaru

Náklady - spotreba materiálu, mzdy, energia, odpisy IM, nájomné, manká a škody, ...

Zisk = výnosy - náklady

Sledovanie MOO
1. čas - ročne, mesačne, štvrťročne, týždenne, denne
2. tovar - potraviny, obuv, textil, ...
3. platenie - v hotovosti, na úver
4. územie - podľa okresov
5. vnútropodnikové hľadisko - podľa jednotlivých predajní

TENDENCIE VÝVOJA OBCHODU
1. Veľkoobchod
 odstránenie - MO nakupujú priamo od výrobcu
 posilnenie - rozširovanie sortimentu
 kombinovaný VO s MO
2. Maloobchod
 zväčšovanie MO jednotiek
 rozširovanie sortimentu
 samoobslužný predaj
3. Obchod
 rast zásielkového obchodu
 kombinovaná cenová politika
 rast nárokov spotrebiteľa
 ubúdanie drobných obchodníkov
 špecializácia

Zákon na ochranu spotrebiteľa
 vymedzuje 8 základných práv spotrebiteľa:
1. Právo na uspokojenie základných potrieb
2. Právo na bezpečnosť
3. Právo byť informovaný
4. Právo na výber
5. Právo byť vypočutý
6. Právo na nápravu
7. Právo na spotrebiteľské vzdelanie
8. Právo na zdravé životné prostredie.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Obchodné podniky GYM 2.9921 1397 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.