Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský zámer

Spoločnosť LucasComp. s.r.o. má byť podnik orientujúci sa na zostavovanie a predaj kancelárskej techniky, hlavne na predaj výpočtových systémov pre malé a stredné firmy, ale aj pre domácnosti. Právna forma - spoločnosť s ručením obmedzeným s tromi spoločníkmi (Lukáš Kicko, Ferdinand Mallý a Gustáv Ballek), dáva najlepšie predpoklady k vzniku flexibilného podniku. Jeho pozícia v užšom centre mesta Bratislavy dáva záruku dostatočného množstva klientov.
Podnik je pripravený tak po technickej ako aj po organizačnej stránke na začiatok prevádzky k 1. aprílu 1999. Kde pomocou kvalifikovaného personálu sme pripravení obsluhovať našich zákazníkov od 8.30 – 18.00 v každý pracovný deň.
Orientácia výrobu výpočtových systémov v triede PC na základe dostupných počítačových komponentov s dôrazom na vysokú kvalitu a cenovú dostupnosť dáva podniku záruku rentability a ziskovosti. Na základe malého počtu zásob komponentov sa vyhneme výrazným stratám v dôsledku cenových výkyvov slovenskej koruny vo vzťahu k americkému doláru alebo prílišného morálneho opotrebenia, ktoré je v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky mimoriadne aktuálne. Podobne orientované firmy na našom trhu si kalkulujú k veľkoobchodným cenám približne 35% prirážku a náklady na zostavenie danej konfigurácie. My na základe minimalizácie nákladov v personálnej oblasti a oblasti zásob, rátame približne s 28% - 30% prirážkami k veľkoobchochodným cenám, vrátane nákladov na zostavenie konfigurácie.
Hoci trh s výpočtovou technikou je v Bratislave pomerne vyvážený, zároveň sa však napĺňajú celosvetovo očakávané trendy prudkého rozvoja v oblasti informačných technológií, a preto sa nazdávame, že naša firma si na tomto trhu najde dlhodobo významnú pozíciu. Ďalej v časovom horizonte dvoch rokov počítame aj s expandovaním do iných slovenských miest, kde trh s výpočtovou technikou nie je natoľko obsadený, buď prostredníctvom zakladania vlastných pobočiek, alebo spájaním sa s už existujúcimi malými podobne orientovanými výrobcami výpočtovej techniky na tejto lokálnej úrovni, čím plánujeme v období troch až piatich rokov vytvoriť relatívne hustú sieť predajných a servisných pracovísk, čím sa výrazne zapíšeme do povedomia odbornej (ale aj laickej) verejnosti.
Sídlo podniku, sklady a aj výrobné priestory budú situované v priestoroch na Trojičnom námestí 25, v bratislavskej lokalite Poddunajské Biskutpice, čím sa výrazne znížia náklady prenájom priestorov.

Predajňa sa bude nachádzať na Plynárenskej ulici č.1 v známej bratislavskej lokalite, v budove Bussiness Centra, ktoré má pre naše podnikateľské zámery mimoriadne výhodnu pozíciu, vďaka malej vzdialenosti tak ku odberateľom ako aj k dodávateľom.
Práva a povinnosti spoločníkov konkrétne stanovuje spoločenská zmluva. Do pracovného pomeru sa ďalej príjmu: technik, ktorý bude poverený prevádzaním jednotlivých objednávok a predavač s odbornými znalosťami, ktorý bude zodpovedný za priamy kontakt so zákazníkom. Ďalej sa spoločníci Ferdinand Mallý a Gustav Ballek budú tiež podielať na technickom vybavení jednotlivých objednávok. Obidvaja absolvovali v odbore minimalne ročnú prax. Zodpovedným za celkový chod spoločnosti a jej personálnym riadením bude poverený Lukáš Kicko. Jednotlivé finančné ohodnotenia a disponibilné zdroje spoločnosti sú detailne rozpracované v zakladateľskom rozpočte.
Základné imanie spoločnosti je 200000Sk, majetkové vklady jednotlivých spoločníkov sú: Lukáš Kicko 100000Sk, Ferdinand Mallý 50000Sk, Gustáv Ballek 50000Sk. K splateniu majetkových vkladov došlo bezprostredne po založení spoločnosti. Ďalej sa predpokladá získanie cudzieho kapitálu vo forme bankového úveru a počíta sa tiež so zakúpením osobného motorového vozidla v hodnote 500000Sk. V prvom roku sa predpokladajú dosiahnuté tržby 500000Sk mesačne. Výdaje na nákup materiálu vo výške približne 350000Sk. Ďalšie náklady a výdaje sú rozpracované v zakladateľskom rozpočte.

1. Rozpočet potrebného kapitálu


Kúpna cena osobného automobilu 500000 Sk
Nájomné 80000Sk
Nákup tovaru 350000Sk
Mzdy zamestnancom (2x9000Sk) 18000Sk
Energia 17000Sk
Mesačné poistenie 5000Sk
Ostatné náklady 11000Sk
Zdravotné a sociálne poistenie 6300Sk
Fond zamest. za zamestnancov 540Sk
Poistné za podnikateľov (3x46% z 3500) 4830Sk
Fond zamestnanosti za podnikateľa 420Sk
Celkom 993090Sk
Rezerva z prevádzkových výdavkov (10%) 99309Sk
Celková potreba kapitálu 1092399Sk2. Zdroje kapitálu


Vlastný kapitál 200000Sk
Úver 892399Sk
Kapitál celkom 1092399Sk


3.Rozpočet príjmov a výdavkov


Tržby 6000000Sk
Výdavky 4200000Sk
Mzdy 216000Sk
Poistné za zamestnancov 75600Sk
Fond zamestnanosti za zamestnancov 6480Sk
Poistné za podnikateľov 57960Sk
Fond zamestnanosti za podnikateľov 5040Sk
Energia 204000Sk
Poistenie 60000Sk
Ostatné 132000Sk
Úroky z cudzieho kapitálu (14%) 124936Sk
Odpisy automobilu 125000Sk
Celkové výdavky 5207016Sk
Zisk 792984Sk
Odpočítateľná položka 63000Sk
Základ dane 729984Sk.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk