referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Filozofia
Dátum pridania: 17.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sya
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 819
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

odvodzujú pôvod hrdinu či panovníka.
- v mýtoch sa nerozlišuje medzi fantastickým a reálnym,medzi prirodzeným a nadprirodzeným
- objavujú sa črty:
- antropomorfizmu–pripisovanie ľud.vlastností javom prírody
- hylozoizmu-život a pociťovanie je vlastné všetkým veciam prírody
- sociomorfizmu-zákony prírody sú aj ľudskými zákonmi a naopak


PREDPOKLADY A POJMY
-jeden z najväčších antických filozofov Aristoteles pokladá údiv za 1.podnet k filozofovaniu.
-filozof sa rodí v situácii,keď prestávame dôverovať všeobecne prijatým výkladom,odhodlávame sa k priznaniu vlastnej nevedomosti a tým aj k neistotám hľadania pravdy.
Filozofovanie = neistota,pochybnosť,otázky
Agnostici-filozofovia,kt. popierajú poznateľnosť sveta,ich postoj sa nazýva agnosticizmus.

-predpoklady k vzniku filozofie sú teda spoločenské a individuálne:
spoločenské predpoklady-úroveň ekonomických a sociálnych vzťahov,sociál.usporiadanie( v období fašizmu a komunizmu boli obmedzené podmienky pre vývoj filozofie)
individuálne predpoklady:1.) pojmové myslenie
2.) schopnosť samostatne myslieť

hraničné situácie-situácie,v kt.získame skúsenosti a kladieme si v nich filozofické otázky (napr. smrť blízkeho...)
-filozofia sa systematicky zaoberá otázkami bytia,pravdy,poznania,slobody,ale nedá sa očakávať,že nám poskytne súbor odpovedí,kt. by sme mohli priamo použiť.Štúdiom filozofie skôr získame schopnosť vidieť jednotlivé problémy v širšich súvislostiach a prenikať k ich riešeniu z pozície samostatne mysliaceho človeka.

HLAVNÉ FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY
-základné:
ontológia-náuka o bytí,odhliadanie od všetkých vlastností vecí,zachytávame iba to,že jestvujú.
Gnozeológia-náuka o poznaní,skúma ako vzniká poznanie,jeho stupne,zložky,základná charakteristika poznania,čo je to pravda a či je svet poznateľný.
-tieto 2 disciplíny sú základné v tom zmysle,že odpoveď na ontolog.a gnozeolog. otázky určuje povahu a základy tej-ktorej filozofie.

Ďalšie disciplíny:estetika-náuka o krásne
etika-náuka o mravnom konaní
axiológia-náuka o hodnotách
filozof.antropológia-náuka o človeku
-zoznam filoz. Disciplín nemôže byť nikdy ukončený,pretože predmetom filozof. Skúmania môže byť akákoľvek oblasť ľud.poznania.

FILOZOFIA A NÁBOŽENSTVO
-filozofie rozvíjajú náboženstvá,kt.pochádzajú z predpokladu boha a z neho odvíjajú predstavy o svete a človeku.
Teológia-náuka o bohu,vychádza zo zjavenia a obracia sa na našu vieru v boha.Filozofická teológia síce vychádza z viery,ale usiluje sa ju doplniť o rozumové argumenty.

FILOZOFIA A VEDA
-dôležitý podnet na rozvíjanie filozofic. úvah je vzťah filozofie k vede.V minulosti filozofi významne prispeli k rozvojom vied.
Napr. Aristoteles založil logiku,Descartes analytickú geometriu...

Filozofický scientizmus- filoz. teória,kt.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Filozofia GYM 2.9721 9382 slov
Filozofia 2.9860 1237 slov
Filozofia GYM 2.9586 6963 slov
Filozofia GYM 2.9703 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.