referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Aristoteles
Dátum pridania: 07.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: janyk4
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 233
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
5. spisy politické - Politiky (k týmto spisom radíme aj v roku 1890 objavený historicko - politický spis Ústava aténska.

6. rétorický spis - Rétorika.

7. umenovedný spis - Poetika. 
 


Aristotelova Logika

Aristoteles je zakladateľom tejto vedy. On sám slovo Logika ešte nepoužíva (nepozná), používa pojem analytika.

Logika - je náuka o správnom myslení, presnejšie o formách a metódach správneho myslenia a ukazuje ako musíme v myslení postupovať, aby sme prišli k správnym výsledkom.

Pojem: Podobne ako Platón aj Aristoteles sa zaoberá pojmami. Naše rozumové myslenie sa deje v pojmoch. Správne uvažujeme iba vtedy, ak používame správne pojmy. Keď určujeme čo sú veci vypovedané, o nich pojmami. Tieto pojmy sú vždy všeobecné. Správne a jasné pojmy získame pomocou definície. Každá definícia sa skladá z 2 častí.

• 1. Definícia najskôr zoradí definovaný predmet do triedy, rodu, ktorej všeobecné znaky sú zhodné so znakmi definovaného predmetu, napr. Človek je bytosť.

• 2. K tomu musíme ešte pridať, čím sa tento predmet odlišuje od ostatných predmetov tejto triedy, rodu, napr. Človek je bytosť mysliaca. Takto vzniká definícia, ktorá sa skladá z rodovej triedy a druhového rozdelenia. Týmto môžeme zatriediť všetky veci.


Kategórie

Najvyššie rody nazval Aristoteles kategóriami: podstata, kvalita, kvantita. Hlavne pri svojom prírodovednom skúmaní prišiel na potrebu usporiadať skúmané do druhov, druhy do rodov a rody do kategórií. Výstavba tzv. kategoriálneho systému bola nevyhnutnosťou. Nech vo výpovedi pripisujeme veci akúkoľvek vlastnosť,  začleňuje sa táto vlastnosť do niektorej z kategórie nižšie.

Súd

Pojmy spájame do viet alebo do súdov. V každom súde sú spojené najmenej 2 pojmy a to subjekt - je ten pojem, o ktorom sa niečo vypovedá. Predikát - je výpoveď, ktorú robíme o subjekte. Ak o niečom vypovedáme pripájame k subjektu predikát. Súd vzniká pripojením predikátu k subjektu pomocou spojky je: Človek je bytosť. (S+je+P)

Iba o súde, nie o jednotlivom pojme, môžeme povedať  či je pravdivý alebo nepravdivý.


Úsudok

Súdy spájame do úsudkov. Náuka o úsudkoch je jadrom Aristotelovej logiky. Úsudok je odvodenie nového súdu z živých súdov. V centre náuky o úsudku - sylogizmus - úsudková schéma.


Premisy

Súd1: Všetci ľudia sú smrteľní.
Súd2: Sokrates je človek.

Záver: Sokrates je smrteľný.
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Aristotelés SOŠ 2.9322 3951 slov
Aristoteles SOŠ 2.9281 1460 slov
Aristoteles SOŠ 2.9759 4957 slov
Aristoteles SOŠ 2.9856 1900 slov
Aristoteles SOŠ 2.9735 756 slov
Aristoteles GYM 2.9941 1487 slov
Aristoteles GYM 2.9557 845 slov
Aristoteles INÉ 2.9934 178 slov
Aristoteles GYM 2.9588 380 slov
Aristoteles GYM 2.9954 880 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.