referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Filozofia
Dátum pridania: 26.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trefa8888
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 963
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 35m 40s
Pomalé čítanie: 53m 30s
 
- novoveká prírodoveda : rozvoj astronómie (veda o maxime, heliocentrizmus), medicíny, fyziky, filozofie, ...
Kopernik : astronóm, teória heliocentrickej sústavy, svet je guľatý - nezmerateľný - podobný nekonečnému. Sféra stálic, kt. všetko zahŕňa je nehybná; pohyb ostatných telies je kruhový, pohyb - prirodzená vlastnosť planét, nie je potrebný prvý hýbateľ
Galileo Galilei : astronóm, mechanik (teleskop), objavil Mliečnu cestu a neznáme mesiace Jupitera. Teória poznania -2 knihy : Kniha písma, Kniha prírody. Odmietal autoritu citátov z písma. Existuje iba jedna pravda = pravda vedeckého a filozofického poznania
Giordano Bruno : hovorí, že existujú nové neznáme planéty. Život nezávisí od náhody ani od stvoriteľa, verí aj na život mimo Zeme, obvinený z kacírstva (upálený). Myšlienka o nekonečnosti vesmíru. Boh je bod i atóm.
Machiavelli : základom práva je moc a nie morálka, najvyšším zákonom politiky je šťatie a moc štátu. Na dosiahnutie tohto cieľa sú povolené aj nemorálne prostriedky. Dielo = Vladár : mocný lev + prefíkaná líška
Thomas More : ideológia založená na spoločnom majetku. Cieľ = zabezpečiť materiálne potreby ľudí, slobodný rozvoj ľudsk. spoločnosti. Dielo = Utópia
Campanella : v štáte má prevládať moc, múdrosť a láska. Príčinou útrap a zločinov je bohatsvo. Dielo = O slnečnom štáte


*2. Klasická novoveká filozofia (17. – 18. st. a vrchol 1.tretina 19. st.) :
nástup kapitalizmu - rozvoj vedy a filozofie, kritika scholastiky, veda má objektívne poznávať zákony prírody. Hlavná disciplína = teória poznania + ideál poznania = matematika, ako veda každému prístupná, pochopiteľná, veda so všeob. platnosťou
- metódy : 1. Indukcia 2. Dedukcia

a) Empirizmus : založený na pociťovaní a zmyslovej skúsenosti (Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume)
b) Racionalizmus : založený na rozumových schopnostiach (Descartes, Spinoza, Leibniz)

Empirizmus

Francis Bacon : zakl. empirizmu experimentálnej vedy, skúmal prírodu, dielo = Veľké obnovenie vied + Nová Atlantída (utopický ideál spravodlivej spoločnosti), obnovil materializmus, podstata prír. javov = hmota, kt. sa skladá z elementov
- hl. idea : človek má ovládnuť prírodu prostr. poznania, aby využil jej vlastnosti, procesy a zákony
- hl. metóda bádania : indukcia (skúma jedinečné veci a postupuje k zovšeobecňovaniu)
- meradlo pravdivosti vedeckých výskumov : skúsenosť; z procesu poznania treba vylúčiť predsudky, ilúzie a omyly = idoly (bránia rozumu dostať sa k pravde)

- idoly kmeňa : prekážky spôsobené príslušnosťou človeka k ľudskému rodu
- idoly jaskyne : človek ich nadobudol výchovou, vzdelaním a záujmami
- idoly trhu : vznikajú pri vzájomnom dorozumievaní medzi ľudmi
- idoly divadla : nekritické preberanie autorít a názorov, nie sú vrodené
- zdôvodnil potrebu nového chápania a novej metódy vedy

John Locke : teista (Boh = neosobná príčina) , hľadá odpoveď na 2 otázky :
1. Odkiaľ ľudia získali svoje predstavy a myšlienky
2. Môžeme sa spoľahnúť na to čo získame zmyslami
- ľudské vedomie je pri narodení čistá a nepopísaná doska ,, Tabuľa Rasa ,, (poznatky na ňu píše naša skúsenosť), v ľudskom rozume nie sú vrodené idey, zdroj ideí = skúsenosť, kt. je zákl. každého poznania, niesme schopní poznať vonk. svet.
- učenie o štáte : štát si má zachovať slobodu a vlastníctvo; vzniká tam kde sa slobodní ľudia zrieknu prir. práva na sebaobranu, práva trestať násilníkov – prepožičiavajú toto právo spoločnosti ako celku. Úlohou štátnej moci je vydávať zákony, chrániť občana, trestať porušenie práva. Rozdeľuje štátnu moc na : zákonodarnú, výkonnú, federatívnu (kt. vyhlasuje vojnu a mier) = základ pre prvé Americké ústavy

Thomas Hobbes : sociálna filozofia, uznáva zmyslový pôvod poznania + zdôrazňuje význam racionálnej abstrakcie, dielo = Základy filozofie - zákl. pojem = ,, Teleso ,, (je nielen materiálny objekt, ale je ním aj štát), dielo = Legithian - nový prístup k spoločnosti. Hovorí o nárokoch a hrozbách nového ,, Umelého telesa = štátu ,, (v kt. je človek nútený žiť). Zastával absolutistickú monarchiu = moc v rukách jedného osvieteného panovníka.

George Berkeley : chce ľudí obrátiť opäť k Bohu, ich ateizmus chcel zničiť pomocou zničenia materializmu – chcel zničiť hmotu. Veci sú kombináciou našich pocitov, nepoznávame priamo vonkajší svet iba naše idey. Hl. idea : ,, Byť znamená byť vnímaný. ,,
David Hume : proces vnímania je viazaný na ,, materiál ,, (kt. pochádza zo zmyslovej skúsenosti – poskytuje nám dojmy = to čo práve prežívame a idey = napr. spomienky). Je skeptik. Je proti objektívnej existencii kauzality, podobe súdobej metafyziky, náboženstvu (náboženské predstavy su založené na cite), popiera vieru v zázraky a v dogmy.
- dielo = Skúmanie ľudského rozumu
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Filozofia SOŠ 2.9830 1082 slov
Filozofia GYM 2.9721 9382 slov
Filozofia 2.9860 1237 slov
Filozofia GYM 2.9703 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.