referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Utorok, 3. októbra 2023
Rodinné právo
Dátum pridania: 13.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: candyn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 063
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
PRÁVNE PODMIENKY OTCOVSTVA
ZA OTCA DIEŤAŤA SA POVAŽUJE:
 manžel matky
 muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov
 muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v rozhodnom čase
Manžel môže do šesť mesiacov odo dňa, keď sa dozvie, že jeho manželke sa narodilo dieťa, zaprieť na súde, že je jeho otcom
Aj matka môže do šesť mesiacov odo narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel.

ÚČASŤ SPOLOČNOSTI PRI VÝKONE PRÁV A POVINNOSTÍ
 Záujem spoločnosti na riadnej výchove detí oprávňuje občanov i spoločenské organizácie, aby upozornili na závadné správanie detí ich rodičov.
 Ak neplnia rodičia riadne svoje rodičovské práva alebo povinnosti, súd obmedzí ich rodičovské práva.
 Ak zneužívajú rodičia svoje práva alebo povinnosti, súd ich pozbaví rodičovských práv.

OSVOJENIE
Osvojenie náhradná forma rodiny
 Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi, a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa pomer príbuzenský. Osvojitelia majú práva a povinnosti rodičov pri výchove detí.
 Osvojiteľmi sa môžu stať len občania, ktorí zaručujú spôsobom svojho života, že osvojenie bude na prospech dieťaťa i spoločnosti.
 Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel.
 Ako spoločné dieťa môžu niekoho osvojiť len manželia.
 Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť dieťa najmenej po dobu troch mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa, a to na jeho náklad.
 Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou.
 Nezrušiteľné osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byť znova osvojený.

VÝŽIVNÉ
Vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov a detí
 Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť.
 Obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov.
 Ak nežijú rodičia maloletého dieťaťa spolu, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
 Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 Predkovia a potomci majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
 Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
 Ak neplní jeden z manželov túto povinnosť, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah, pričom prihliadne na starostlivosť o spoločnú domácnosť. Rozsah vyživovacej povinnosti určí tak, aby hmotná a kultúrna úroveň oboch manželov bola zásadne rovnaká.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela
 Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností a možností. Ak sa nedohodnú, rozhodne súd o príspevku na výživu na návrh niektorého z nich.
 Právo na príspevok zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo povinný manžel zomrie.

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 Otec dieťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný matke prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.